NATAŠA NIKČEVIĆ

"CRTEŽ KAO EKSPERIMENT"

U utorak, 27. marta u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba „Crtež kao eksperiment“, kustoski projekat istoričarke umjetnosti Nataše Nikčević.
                                                                                                                                                                                                                                                              U utorak, 27. marta u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba „Crtež kao eksperiment“, kustoski projekat istoričarke umjetnosti Nataše Nikčević.

Istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je ovim povodom odabrala radove 45 crnogorskih umjetnika različitih generacija a u tekstu „Vrt sa stazama koje se račvaju“ zapisala je, između ostalog: „Radovi crnogorskih umjetnika korespondiraju sa aktuelnim evropskim kretanjima kako na nivou jezika tako i na nivou vrijednosti. Gdje se u vremenu nepreglednosti nalazi crtež kao medij u savremenoj crnogorskoj umjetnosti - neka su od inicijalnih čvorišta u koncepciji izložbe „Crtež kao eksperiment“. Ako se prihvati definicija da je linija u crtežu osnovno sredstvo ekspresije, različito materijalizovana i realizovana, onda izložba „Crtež kao eksperiment“ mapira ispitivanja vlastitog duktusa crteža ali i apostrofira crteže u koje je moguće ući - oprostoreni crteži gdje fizis prelazi u poezis kao i radove koji označavaju intermedijalna preplitanja sa svjetlom, digitalnom umjetnošću...“.

Izložba „Crtež kao eksperiment“ se može pogledati u Dvorcu Petrovića i Perjaničkom domu do 13. aprila.

JOVANA VUJANOVIĆ

"RE-PLAY"

U četvrtak, 1. marta u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba radova Jovane Vujanović pod nazivom „Re-play“. Umjetnica se predstavila prostornim instalacijama digitalnih printova, asamblaža, videa i video animacija.
Jovana Vujanović je rođena u Podgorici 1986. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, studijski program grafika 2011. Dobitnica je Godišnje nagrade Fakulteta za slobodan crtež 2008. kao i Nagrade za video 39. Crnogorskog likovnog salona „13. novembar” 2017. Studijski je boravila u P: 142 rezidenciji za umjetnike u Berlinu 2012. Do sada je izlagala samostalno u zemlji i regionu a učestvovala je i na brojnim međunarodnim i regionalnim kolektivnim izložbama i projektima.

„Termin Re-play možemo tumačiti kao reprizu, kao ponovno odigravanje određene sekvence, akcije ili rekurzivno izvedenu igru: opet i opet, iznova i iznova. Otud je ovaj termin sveobuhvatni naziv za ciklus radova čije su zajedničke tačke nerješive i nedefinisane lupovane situacije i repetitivne pozicije iščekivanja ... Izložba se može shvatiti kao ambijentalna postavka iz više segmenata koje objedinjuje element ponavljanja. To ponavljanje očitava se kroz video animacije, kroz univerzalnu formu kruga koja nema početak i nema kraj, kroz šablonsku kaleidoskopsku sliku ili efekat ogledala koji omogućava refleksiju refleksije koje se nižu do beskraja“, zapisala je umjetnica u katalogu izložbe.

MAJA ŠOFRANAC

"IMUNO-SISTEM"

U utorak, 27. februara u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba radova Maje Šofranac pod nazivom „Imuno-sistem“. Umjetnica se predstavila crtežima, instalacijama i video radovima nastalim 2017/18. godine.
Maja Šofranac je rođena 1981. u Podgorici. Završila je osnovne i magistarske studije slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Trenutno je studentkinja doktorskih studija na FLU Beograd. Studijski je boravila u Francuskoj, na Univerzitetu Mark Blok u Strazburu, odsjek UFR Arts i u Pont Avenu, Francuska, Schooll of Contemporary Art-Pont Aven. Bila je na rezidencijalnim umjetničkim boravcima u Lajpcigu, Njemačka - LIA Leipzig – International Art Programe Leipzig kao i u Kaliforniji, SAD kao asistentkinja na projektima američkog muraliste John Pugh-a. Imala je više samostalnih i grupnih izložbi u Crnoj Gori i inostranstvu. Dobitnica je Godišnjih nagrada za crtež i slikarstvo FLU Cetinje kao i nagrade Hercegnovskog zimskog salona. Živi i radi u Podgorici i na Cetinju.

„Izložbom „Imuno - sistem“ Maja Šofranac preispituje dehumanizaciju savremenog društva, uz promišljanje o simbiozi između čovjeka i tehnoloških naprava. Insistirajući na buđenju individualnosti, koju sagledava kao jedini imunološki sistem neophodan u borbi protiv mehanizovane stvarnosti, ističe dualnost čovjeka kao fizičkog i duhovnog bića, dajući prednost njegovoj spiritualnosti. Na taj način umjetnica predstavlja snažno sučeljavanje između težnje ka savršenstvu modernog doba oslikanog u robotizovanim tijelima i čovjeka otuđenog, nesigurnog, potisnute spontanosti i emocija.“ zapisala je, između ostalog, istoričarka umjetnosti Maja Dedić o stvaralaštvu ove umjetnice.

Izložba u Dvorcu Petrovića se može pogledati do 20. marta.

ZORAN KUZMANOVIĆ

"AUTOPORTRETI"

U četvrtak, 21. decembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba radova srpskog vajara Zorana Kuzmanovića pod nazivom „Autoportreti“.
                                                                                                                           Zoran Kuzmanović je rođen 1967. godine u Smederevu. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1993. u klasi prof. Nikole Jankovića. Završio je magistarske studije 2002. na istom fakultetu kod mentora prof. Vladimira Komada. Doktorirao je na Umetničkim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2014. kod mentora prof. Veljka Lalića. Od 2010. do 2015. bio je zaposlen kao Umetnički saradnik na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Rukovodilac je „Umetničke radionice Kuzman” u Smederevu. Izlagao je na velikom broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Izložba Zorana Kuzmanovića u Centru savremene umjetnosti Crne Gore sastoji se od 29 radova realizovanih u aluminijumu i kombinovanim materijalima (staklo, epoksidne smole, sajle, čelik, bronza). „Izložbu čini više prostornih instalacija, odnosno individualnih radova koji u svojoj saznajnoj osnovi polaze iz esencijalističkog pristupa ali se svakako u tumačenju ne izoluju od relativističke percepcije i značenja. Naime, autor svoj glavni oslonac u radu pronalazi u istraživačkom i eksperimentalnom postupku koji direktno proizilazi iz samog tehnološkog procesa“, zapisala je istoričarka umjetnosti Nataša Radosavljević Kuzmanović.

Istoričarka umjetnosti Jasna Tijardović na ovu temu piše: „Svestan pozicije skulpture u takvim procesima redefinisanja koje su se reflektovale i na njegovu poziciju umetnika skulpture, Kuzmanović je isprepleo i kreirao hibridnu i dijalošku situaciju. Redefinisao je i reafirmisao formu datog objekta skulpture ... ne odustajući od linije kontinuiteta sa fenomenologijom okruglog“.

Izložbu je otvorila Maja Dedić, istoričarka umjetnosti.     .

Izložba u Dvorcu Petrovića se može pogledati do 15. februara 2018. godine

"ART FACTORY"

U utorak, 14. novembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba pod nazivom ART FACTORY.
                                                                                                                                                                                                                Na izložbi ART FACTORY, uz umjetnike iz Crne Gore - Teodoru Nikčević, Adrijanu Gvozdenović i Sinišu Radulovića predstaviće se i autori iz Srbije - Stevan Kojić, Nataša Teofilović i umjetnički par diSTRUKTURA (Milica Milićević i Milan Bosnić).
Na izložbi su predstavljene nove umjetničke ideje i prakse, uz korišćenje novih tehnologija.
Povodom ove zajedničke izložbe tekstove su napisale istoričarke umjetnosti Svetlana Mladenov i Milica Bezmarević.
Izložba u galeriji „Centar“ može se pogledati do 14. decembra.

ADRIJANA GVOZDENOVIĆ

"RAZSTAVA"

U petak, 10. novembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba mlade crnogorske umjetnice Adrijane Gvozdenović pod nazivom „Razstava“.
                                                                U izjavi povodom ove izložbe umjetnica kaže: „Polazište za izložbu „Razstava“ je izazov da prihvatim poziv da sa elementima koji su mi pruženi napravim postavku za Centar i da predstavim moja trenutna promišljanja u umjetnosti, sa osvrtom na moju prvu samostalnu izložbu 2011. u istoj instituciji. Kako ja vidim, jedini prostor koji je omogućen za djelovanje, u isto vrijeme dokumentacija i rad, i koji prevazilazi prostorne i vremenske okvire izložbe je katalog. Dragica Gvozdenović je producent izložbe a njene prijateljice i Marina torte i kolači su sponzori ove izložbe. Mladi umjetnik i fotograf Ognjen Kračković će dokumentovati otvaranje izložbe, poslije čega će njegovi radovi ostati u izložbenom prostoru. Pored ovih segmenata, mislim da je za umjetnički rad i uopšte za umjetničku scenu jako bitno odrediti i definisati teorijski okvir i izgraditi referencijalni sistem da bi se inicirala komunikacija, diskusija i kritičko mišljenje ali ujedno vjerujem u čvrstu vezu i saradnju umjetnika i teoretičara - onih koji pišu o radu. Tako da će za izložbu pisati Nataša Nikčević, istoričarka u Centru i moja prijateljica, istoričarka umjetnosti Milena Pejović.”

„Njen hepening čini više torti sa printom njenih ranijih grafika na kojima je predstavljen pejzaž. Na otvaranju izložbe biće poslužene, a fotograf Ognjen Kračković će snimati taj događaj, da bi potom u galerijskom prostoru ostale tri fotografije koje odabere. Ovakvim eventom Adrijana Gvozdenović postavlja pitanje šta je danas umjetnost, kakva je njena pozicija kada se može jesti, šta ostaje za trajanje ukidajući istovremeno formalni koncept djela i katalog u kojem se po standardima uvijek objavljuje tekst istoričara umjetnosti, dok će ovaj sadržati samo vizuelni materijal i sakupljene podatke o njenim grafikama jer su ili prodate ili poklonjene. Time ne bez angažmana kritikuje uobičajenu izlagačku praksu djelujući kao nekom vrstom uboda na percepciju posmatrača rotirajući čitavu mrežu odnosa spoznati i vidjeti.“ (iz teksta istoričarke umjetnosti Nataše Nikčević)

Adrijana Gvozdenović je rođena 1986. godine u Crnoj Gori, u Jugoslaviji. Područja njenog istraživanja su: značaj anegdotičnog i perifernog u umjetnosti; vizuelna naracija i pripovijedanje kao umjetnički pristup kojim se otvara fiksno značenje; arhiva kao mjesto gdje se znanje ne samo čuva već se može i proizvesti. Fokus na pisanje, performativno predavanje i umjetničke publikacije, često inspirisane ličnom kolekcijom objekata i materijala. Trenutno je dio istraživačkog centra "a.pass" (napredne studije performansa i scenografije) u Briselu i nevladinog udruženja „Institut za savremenu umjetnost“ u Crnoj Gori.

Obrazovanje: Specijalističke studije (Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje); Master slobodnih umjetnosti (Luca-School of Arts u Briselu); post master studije Istrazivanje u umjetnosti i dizajnu (St-Lucas Antverpen, 2015). Predstavila je svoj rad na izlozbama: 54. Oktobarski salon, Beograd; Wo das Gras Grüner ist, Kunstmuseum Lihtenštajn, Vaduz; The silver lining / Collateral event na 56. Venecijanskom bijenalu; From diaspora to diversities / Remont, Beograd; BORG bijenale, Antwerpen; Drugarice/ Narodni muzej Crne Gore. Rezidencije: BM: UKK Beč; Bains Connective, Brisel; FAAP rezidencija, Sao Paulo.

Izložba se može pogledati u galeriji „Klub“ do 30. novembra.

NATAŠA ĐUROVIĆ

"TRAJANJE-NESTAJANJE-TRAJANJE"

U četvrtak, 2. novembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba radova Nataše Đurović iz ciklusa „Trajanje-nestajanje-trajanje“.
                                                                                                                                                Za ciklus koji je nastajao u posljednjih pet godina Đurović je napravila izbor od nekoliko desetina crteža i slika u kombinovanim tehnikama.
Nataša Đurović je rođena u Doboju, BiH 1963. godine. 1986. je diplomirala na Kulturološkom fakultetu na Cetinju. 1989/90. je bila stipendista francuske Vlade na specijalizaciji u Parizu. 1992. je magistrirala na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani. Redovni je profesor Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju. Član je ULUCG. Bila je dekan Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje (2004-2008.) i prorektor Univerziteta Crne Gore (2008-2014.). Umjetničke ideje realizuje u različitim medijima: crtežu, slici, fotografiji, ambijentalnoj i zidnoj instalaciji, performansu. Izlagala je na prestižnim kolektivnim izložbama u Francuskoj, Švedskoj, Austriji, Italiji, Kanadi, SAD, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Samostalno je izlagala u Crnoj Gori, Srbiji, Italiji i San Marinu. Dobitnica je više nagrada za umjetnički rad, među kojima i Nagrade Hercegnovskog zimskog likovnog salona (2003) i Nagrade Crnogorskog likovnog salona „13. novembar” (2012).

“… Naziv najnovijeg cilusa radova Nataše Đurović upućuje na tok, proces, prolaznost – vremena, ne samo u smislu ideje protoka vremena i svega onog što ono sobom nosi, nego i nastanka samih radova na papiru u smislu ostavljanja traga – trajanja, nestajanja, ali i ponovnog trajanja ... Između crteža i slike, od intimnih minijatura u duhu haiku-a, preko crteža nabijenih silovitošću poteza, do konceptualnih radova koji ispituju granice tmine i beline, propadanja i obnavaljanja, mraka i svetlosti, i naposletku, večitog trajanja njihovog smenjivanja ... ovi radovi čas žustrim, čas tananim crtačkim postupkom, svedoče o duboko proživljenoj ideji smisla nastajanja – nestajanja – postojanja ...“. (iz teksta istoričarke umjetnosti dr Rajke Bošković)

Izložbu je otvorila Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti.    .

Izložba se može pogledati u Dvorcu Petrovića do 3. decembra.

ANKA GARDAŠEVIĆ & OLIVIJA IVANOVIĆ STRUGAR

"IZLOŽBA RADOVA"

U utorak, 17. oktobra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba radova Anke Gardašević i Olivije Ivanović Strugar.
                                                                                                                                                                                                                                Anka Gardašević je rođena u Nikšiću. Magistrirala je i diplomirala na FLU Cetinje, Univerzitet Crne Gore. Studijski je boravila u okviru JFDP programa US State Department na Odsjeku za fotografiju Univerziteta George Washington u Vašingtonu, SAD. Radi kao predavač u zvanju docenta na ALU Trebinje, Univerzitet Istočno Sarajevo, BiH. Dobitnica je više nagrada iz oblasti umjetnosti. Izlagala je svoje radove na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Olivija Ivanović Strugar je član ULUCG-a od 2005. godine. Magistrirala je na Odsjeku za grafiku FLU-a Cetinje Univerziteta Crne Gore 2007. godine a samostalni umjetnik je od 2016. godine. Dobitnica je više nagrada iz oblasti umjetnosti. Izlagala je svoje radove na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Podgorici.

Umjetnice su, između ostalog, zapisale o svojim radovima:

"Onoliko koliko društvene okolnosti utiču na sve vidove ljudskog stvaralaštva pa i na umjetnost, tako i svakodnevni događaji određuju nas same. Ovi radovi su moja reakcija u odnosu na svakodnevicu, a jedna od funkcija umjetnosti je da komentariše individualno iskustvo. Konstruišem i kreiram scene kao da se sve već odigralo. Viđenje jeste misaona operacija. Koliko samo viđenja ima? Moji radovi su jedno od mogućih sagledavanja koje može biti istinito.“ (Anka Gardašević)

„Svaki naš korak ostaviće drugačiji otisak zavisno od podloge na koju zgazimo i obratno. Naš pogled na svijet se mijenja sa godinama i naši stavovi se boje našim mislima, emocijama i svijetom. Svaki dan je mogućnost da budemo sa sobom i u sebi... i sa drugima iz sebe ... Svaki rad je samo momenat ili treptaj jednog istog sna. Ostavljam posmatraču da sam izgradi svoj pogled kao što dopuštam svjetlosti i sjenci da se same grade kao bitni elementi rada.“ (O. Ivanović Strugar).

Izložbu u galeriji „Centar“ može se pogledati do 30. oktobra 2017. godine

VERICA BULATOVIĆ FILIPOVIĆ

"TAJNA STVARANJA"

U utorak, 3. oktobra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba crteža Verice Bulatović-Filipović pod nazivom „Tajna stvaranja”.
                                                                                                                                                                                                                                      Verica Bulatović-Filipović je rođena 1980. godine u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2003, odsjek-slikarstvo, u klasi prof. Branislava Sekulića a magistrirala je na istom fakultetu 2013. u klasi prof. Dragana Karadžića. Član je ULUCG-a od 2006. godine. Ima status samostalnog umjetnika. Samosatalno je izlagala u Podgorici, Beogradu i na Cetinju kao i na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je Nagrade Univerziteta Crne Gore za uspjeh tokom studija (2002) i Nagrade za sliku (ACVRA) u Granadi, Španija (2006).

U katalogu izložbe umjetnica je, između ostalog, zapisala: „Uvijek je teško preći sa jedne priče na drugu. Posle jednog završenog ciklusa ući u jedno novo, a slično istraživanje. Možda bi bilo bolje reći nastaviti priču, ali ovaj put u drugom medijumu. Sada se predstavljam serijom crteža koja je nosila radni naziv Tajna stvaranja, koji sam odlučila da zadržim. Inicijalna kapisla bila je jedna mala serija radova pod nazivom „is light white?” gdje sam se igrala sa prelamanjem svjetlosti i prolaskom iste kroz prizmu. Nastavljam sa trouglovima. Slažem ih, igram se, ređam jedan preko drugog, vrtim ih u krug i dolazim do svijetla, ali nekog novog, drugačijeg svijetla od onog prvobitnog. Svijetla koje mi uliva mir“.

MILENA ŽIVKOVIĆ

"JEDAN DAN"

U četvrtak, 14. septembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba radova Milene Živković pod nazivom „Jedan dan“.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Milena Živković rođena je 1982. godine na Cetinju. Završila je Srednju likovnu školu „Petar Lubarda“ na Cetinju. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, na odsjeku za grafiku u klasi prof. Anke Burić 2006. godine a na istom fakultetu 2010. magistrirala je grafiku. Izlagala je na samostalnim izložbama u Budvi i Kotoru kao i na grupnim izložbama u Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj. Član je ULUCG. Dobitnica je Godišnje Nagrade za grafiku, FLU Cetinje (2006). Učestvovala je u projektima i rezidencijama: „Ex Libris grafička radionica", 1. Podgorički sajam knjiga Expo – Podgorica (2005), Otvorena radionica grafike „EX LIBRIS", Sajam knjiga, Podgorica; ActivArt projekt, Balkan poticajni fond za kulturu, Podgorica; Refleksija umjetnosti u javnim prostorima Cetinja-EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj(2007); prvi mural studio u Crnoj Gori, Žižo mural studio (2011-2017).

U uvodnom tekstu kataloga izložbe umjetnica je, između ostalog, zapisala: „Polje mog interesovanja je svakodnevica i potreba da stvaram t.j. transformišem trenutke iz jednog dana u uzvišene scene, poetične i pomalo magične kroz jednostavne prizore iz svakodnevice. U procesu sakupljanja i istraživanja naučnika kvantne mehanike, dolazim do saznanja da je magija zapravo neotkrivena fizika, što me dalje navelo na razvijanje rada i potrebe da postupim u stvaralačkom procesu po principu alhemije. Na taj način oslobađam višak mašte i pokušavam tješiti sebe i ljude oko sebe uz pomoć umjetničkog rada, da li je suština umjetničkog rada u ideji, realizaciji, kontekstu ili igri postaje nebitno; skup svih navedenih stvari je zapravo igra koja nadilazi sve forme, igra kao manifestacija želje za životom, tako shvatajući da smrt ne postoji“.

CVETKA HOJNIK

"IZLOŽBA RADOVA"

U utorak, 12. septembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba radova slovenačke umjetnice Cvetke Hojnik.
                                                                                                                                                                                                                        Cvetka Hojnik je rođena u Murskoj Soboti, Slovenija. Diplomirala je na Prirodoslovno-tehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, odsjek za tekstil, studijski program Dizajn tekstila i odjeće kot red. prof. Darka Slavca. Takođe studira savremene slikarske tehnike na Akademiji za likovnu umjetnost u klasi prof. Goreneca i prof. Vogelnika. Izlagala je na više od 80 samostalnih izložbi i učestvovala na 130 grupnih izložbi u Sloveniji i inostranstvu. Za svoje stvaralaštvo primila je više nagrada i priznanja. Članica je Društva likovnih umjetnika Maribor, Saveza društava likovnih umetnika Slovenije, Austrijskog društva likovnih umjetnika i Društva međunarodnih slobodnih umjetnika. Ima i status samostalnog kulturnog stvaraoca.

U katalogu izložbe viša kustoskinja Gradskog muzeja u Varaždinu Elizabeta Igrec, između ostalog, je zapisala: „Cvetka Hojnik odabira jednostavne geometrijske likove kao što su krug, polukrug, kvadrat i pravokutnik, unutar kojih i s pomoću kojih gradi svaku kompoziciju. Oni su osnovni postulat za daljna propitivanja raznih mogućnosti eksperimentiranja na samoj površini – epidermi svakog novog djela, između plošnosti i reljefnosti, između glatkog i hrapavog, potičući senzibilitete optičkog i taktilnog doživljaja. Poigrava se raznim akrilnim smjesama, aplicira tekstil, u ritmično pravilnim odmacima ispunjava plohe nižući ljepljene kvadratiće ili reljefno odslikava akrilne spirale slažući ih u paralelne linije ili ih koncentrično rasplinjava prema rubovima zadanih formata“.

Izložbu u galeriji „Centar“ je otvorila istoričarka umjetnosti Milica Bezmarević.

VASO NIKČEVIĆ

"SIMBOL U APSTRAKCIJI"

U četvrtak, 7. septembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba slika Vasa Nikčevića pod nazivom „Simbol u apstrakciji“.
                                                                 
Izloženi radovi pripadaju ciklusu „Simbol u apstrakciji“ i rađeni su u akrilnoj kombinovanoj tehnici.

Vaso Nikčević je rođen 1964. godine u Nikšiću. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu 1992. godine u klasi profesora Živojina Turinskog. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Prve nagrade za slikarstvo Petar Lubarda, Beograd (1991) i Nagrade za slikarstvo Milunović, Stijović, Lubarda Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, Podgorica (1996).

U katalogu koji prati izložbu istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević, koja će i otvoriti izložbu, između ostalog je zapisala: “Kvintesencija njegovog opusa su novi radovi iz ciklusa „Simbol u apstrakciji“ jer su slikarski najzreliji i semantički najzasićeniji-kompleksan registar same egzistencije, ali i kriptično sugerisani upisi o Svijetu, Univerzumu, Postanju... Dramaturgija slike, njen prostor, njeno bivstvo grade temeljna konstitutivna značenja. Na dvodimenzionalnoj površini platna, projekciji i metafori umjetnikovog sopstva, iščitava se u vizuelnom sloju i neka vrsta jezgra, jedinstva aktivne snage, gdje se naziru gestualne praforme koje konotiraju na Biblijsko postanje svijeta, sukobe, stvaranje, transcendirajući vrijeme kao metafizičku kategoriju i daleki eho sublimne predstave Prirode.“

Izložba u Dvorcu Petrovića se može pogledati do kraja mjeseca.

PAVLE BELJANSKI I KUCA LEGATA(BEOGRAD)

"PETAR LUBARDA 1907-1974-2017"

U četvrtak, 3. avgusta sa početkom u 21 čas u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba PETAR LUBARDA 1907-1974-2017.
                                                               
Ovo je premijerno prikazivanje izložbe u Crnoj Gori koja predstavlja dio zajedničkog projekta Spomen-zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada i Kuće legata iz Beograda, nastalog povodom obilježavanja 110 godina od rođenja ovog umjetnika.

Postavka je zasnovana na ideji da se prikaže još jedna etapa višegodišnjeg projekta Spomen-zbirke „Pavle Beljanski – prijatelj umjetnika“, ali i da se naglasi značaj dva legata koji čuvaju Lubardina djela. Na izložbi u Dvorcu Petrovića u Podgorici biće predstavljeno 26 djela iz oba legata, Umetničke Zbirke SANU (Beograd), Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci i privatne kolekcije kao i bogata arhivska građa, između ostalog i dokumenti koji se prvi put predstavljaju publici. Postavka obuhvata i taktilni segment u vidu grafičkog dijagrama odabranog umjetničkog djela Petra Lubarde.

Cjelokupan projekat realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Ambasade Crne Gore u Srbiji, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i vjerske zajednice AP Vojvodine i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Na svečanosti otvaranja izložbe su govorili: dr Jasna Jovanov, upravnica Spomen-zbirke Pavla Beljanskog (Novi Sad); Filip Brusić-Renaud, direktor Kuće legata (Beograd) i Maja Dedić, istoričarka umjetnosti.

Izložbu je otvorio prof. Branislav Mićunović, ambasador Crne Gore u Republici Srbiji.

Izložba se može pogledati u Dvorcu Petrovića do 2. septembra.

ROBERT JANKULOSKI

"INSTANT PORODICE MULTIPLIKACIJA LJUBAVI"

U srijedu, 12. jula u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba makedonskog umjetnika Roberta Jankuloskog na kojoj je predstavljen njegov konceptualni rad INSTANT PORODICE MULTIPLIKACIJA LJUBAVI.
                                                                                                                                                            Robert Jankuloski je rođen u Prilepu, Makedonija 1969. godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti, Odsjek kamera u Skoplju 1996. (BA), a na Univerzitetu audiovizuelnih umjetnosti ESRA Pariz-Skoplje-Njujork u Skoplju završio je master (MA) na Kameri 2011. godine. Osnivač je Makedonskog centra za fotografiju. Trenutno radi kao profesor na Univerzitetu audiovizuelnih umjetnosti ESRA Pariz-Skoplje-Njujork u Skoplju. Imao je samostalne izložbe u Skoplju, Beogradu, Novom Sadu, Pančevu kao i u Njujorku, Briselu, Budimpešti, Beču, Istanbulu, Plovdivu, Strazburu i mnogim drugim mjestima. Dobitnik je više nagrada u zemlji i inostranstvu.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka iz Novog Sada Svetlana Mladenov, između ostalog, je zapisala: „Pozicionirajući se, početkom devedesetih godina na umetničkoj sceni Makedonije, Robert Jankuloski, vrlo brzo, osvaja regionalni i evropski kulturni prostor u kome se afirmisao i izdvojio svojim inovativnim istraživanjima u proširenom polju umetnosti. Kao multimedijalni umetnik svoju vizuru je posebno usmerio na fotografiju i mnogobrojne mogućnosti ovog medija. Kroz intelektualno promišljanje, ideju kao polazni impuls i jasan i precizan koncept gradi svoj umetnički diskurs, prepoznatljiv u spoju istorije i savremenog, prošlosti i sadašnjosti, memorijskog i aktuelnog, tradicionalnog i modernog, intimnog i javnog, lokalnog i globalnog, regionalnog i univerzalnog, emotivnog i racionalnog... Sublimirajući kroz svoj rad različite postmodernističke postupke (citatnost, dekonstrukcija, subjektvno preuzimanje motiva, rad u serijama, fragmentiranost, eksperiment...) realizovao je kompleksan umetnički koncept sa uvek vrlo aktivnim odnosom prema društvu, etici i estetici uz uvažavanje tradicije i kompromisa sa istorijom“.

Izložba je otvorena do 10. septembra.

AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKE

"MAGIČNI SVIJET VIKTORA VAZARELIJA"

U utorak, 11. jula u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galerijama „Perjanički dom“ i „Klub“ otvorena je izložba „Magični svijet Viktora Vazarelija“.
                                                                                                                                                                      Organizatori izložbe su Ambasada Organizatori izložbe su Ambasada Mađarske u Crnoj Gori i Ministarstvo kulture Crne Gore sa partnerima: Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Barski Ljetopis, Yes event i Garaža d.o.o. Izložba je u proteklih mjesec dana prikazana na Cetinju i u Baru a u Podgorici se može pogledati do 1. avgusta. U uvodnom tekstu kataloga izložbe mr Janko Ljumović, ministar kulture je, između ostalog, zapisao: „Likovna umjetnost, a i umjetnost uopšte, Vazarelijevim radovima dobila je jednu od najubjedljivijih provokacija na planu dinamike i dimenzionalnosti forme, a taj uistinu revolucionarni doprinos odrazio se i na polju teorije umjetnosti. Time, a posebno svojim teorijskim radovima, ovaj umjetnik ušao je u red ne samo poetski osviješćenih umjetnika, već i onih koji pripadaju prekretničarima epohe“.

Viktor Vazareli (1906–1997) je rođen u Pečuju, u Mađarskoj. Upisuje slikarstvo na akademiji Műhely u Budimpešti, poznatoj i kao budimpeštanski Bauhaus. Nakon svoje prve samostalne izložbe u Budimpešti 1930. godine odlazi u Pariz. Radi kao kreativni konsultant u reklamnim agencijama i kao grafičar. Njegova prva pariška izložba održana je 1944. godine u galeriji Denise René, u čijem osnivanju je i sam učestvovao. U to vrijeme bio je prepoznat kao predvodnik avangardne grupe autora koji su bili okupljeni oko ove galerije. Umjetnički opus Viktora Vazarelija sastoji se iz slika, grafika, kinetičkih skulptura i nekoliko apstraktnih filmova. Vazarelijeve inovacije u domenu boje i optič

GRUPA AUSTRIJSKIH UMJETNIKA

"SUVENIRI - OD ITALIJE DO KINE"

U srijedu, 5. jula je u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena grupna izložba austrijskih umjetnika pod nazivom „Suveniri – od Italije do Kine - Salcburg u svijetu“.
                                                                                                                                                                                                      Ovu putujuću izložbu organizuje Federalno Ministarstvo za evropske i međunarodne poslove Austrije u saradnji sa austrijskim ambasadama i kulturnim forumima. Izložba u Podgorici je plod saradnje Centra savremene umjetnosti Crne Gore i Ambasade Austrije u Crnoj Gori. Na izložbi su predstavljeni radovi 9 umjetnica i 12 umjetnika iz Salcburga:
Thomas Baumann, Franz Bergmuller, Reinhold Bidner, Berthold Bock, Daniel Domig, Helga Gasser, Elisabeth Grubl, Julie Hayward, Anja Hitzenberger, Christa Kempf, Daniel Leidenfrost, Barbara Musil, Hans Pollhammer, Konrad Rainer, Bernhard Resch, Mischa Reska, Patrick Schaudi, Herman Seidl, Wolfgang Seierl, Annelies Senfter, Karla Spiluttini. Ovi umjetnici se predstavljaju djelima nastalim u inostranstvu ili djelima koja su inspirisana njihovim boravkom u inostranstvu, tokom studijskih boravaka u Berlinu, Budimpešti, Čikagu, Meksiko Sitiju, Palianu kod Rima, Parizu, Pekingu, Sardiniji, Šardži u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Tenno u Trentinu, Vilniusu u Litvaniji i Varšavi. Nudeći široki spektar mogućnosti u oblasti umjetnosti Pokrajina Salcburg zauzima posebno mjesto među austrijskim pokrajinama. Od 1987. godine Odeljenje za kulturu pokrajine Salcburg organizuje uspješan program studijske razmjene koji se stalno proširuje novim destinacijama.

Izložba se može pogledati u Dvorcu Petrovića do 28. jula.

DAMIR MURSELJEVIĆ

"THE PRIVATE PSYCHEDELIC REEL"

U petak, 9. juna sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba fotografija Damira Murseljevića pod nazivom „The Private Psychedelic Reel”.
                                                                                                                                                                                    Damir Murseljević je rođen 1979. godine u Podgorici. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju – Odsjek za grafički dizajn. Izlagao je samostalno u Podgorici, Kotoru, Tivtu i Novom Sadu kao i na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Autor je radijskih emisija, filmskih kritika, kratkih video i filmskih formi i povremeni saradnik na predstavama Crnogorskog narodnog pozorišta.

U katalogu izložbe istoričarka i teoretičarka umjetnosti Nina Milićević je, između ostalog, zapisala: „Koristeći višestruku ekspoziciju, koja podrazumijeva preklapanje dva ili više kadrova, on gradi lični umjetnički izraz. Spajajući fotografije u neodvojivu cjelinu, polagajući ih na crnoj traci, Damir posmatrača uvodi u originalnu mrežu razvitka jednog filma. Konstantnom gradacijom prelaza iz svijetlog u tamno, i obrnuto, umjetnikova priča dobija i muzičku notu, što potvrđuje i soundtrack koji se može naći na stranicama ovog kataloga. Igrom svjetlosti postiže određenu dozu dramatičnosti i ritmičkog talasanja, koje kao da same od sebe prave određene prizvuke“.

Izložbu, koja se može pogledati u galeriji „Klub“ u narednih mjesec dana, otvorila je istoričarka i teoretičarka umjetnosti Nina Milićević.

MAJA VUKASNOVIĆ

"NA PRUZI"

U utorak, 6. juna sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba fotografija mlade umjetnice Maje Vuksanović pod nazivom „Na pruzi“.
                                                                                                                                                   Maja Vuksanović rođena je 1992. godine u Baru. Osnovne i specijalističke studije grafičkog dizajna završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Diplomirala je 2016.godine na modulu Primijenjene fotografije pod mentorstvom profesora Lazara Pejovića. Dobitnica je stipendija i brojnih nagrada iz oblasti grafičkog dizajna i fotografije. Izlagala je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je u radu brojnih radionica sa temama umjetnosti i na raznim dizajnerskim forumima, konferencijama i festivalima.

U tekstu kataloga izložbe istoričarka umjetnosti Saša Raspopović je, između ostalog, zapisala: „Snaga ovog rada leži u nevjerovatnoj moći autorke da kroz odabrani medij, prateći svoj osjećaj prikaže kulminacije izliva unutrašnjih stanja putnika na njihovim licima, u stavu, pokretu i situaciji. Tu snagu naglašava i jaka sinteza voza i njegovog ambijenta koji je prazan, ničiji, voza kao materijalnog i nasuprot njemu ljudi, koji predstavljaju duhovnost, toplinu i životnost. Upravo ta sinteza, zbog kontrasta koji sadrži, čini da se portreti ističu, vidi se naboj njihovih emocija, fotografije dobijaju jednu psihološku dinamiku.

SRETEN MILATOVIĆ

"NOĆ I"

U utorak, 30. maja u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba radova vajara Sretena Milatovića pod nazivom „Noć I“.
                                                                                          Sreten Milatović je rođen 1966. godine u Nikšiću. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek vajarstvo u klasi profesora Alije Kučukalića 1992. godine. Magistrirao je 2007.godine na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, u klasi profesora Milivoja Babovića. U periodu 1993-2010. godine radio je kao stručni saradnik na predmetu Vajanje, na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje. Honorarno je bio angažovan 2002. i 2003. na Odsjeku za predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, predmet Tehničke vježbe. Od 2009. radi u zvanju docenta a od 2015. u zvanju vanrednog profesora na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, ALU Trebinje. Dobitnik je više nagrada za svoje stvaralaštvo. Učestvovao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Živi i stvara u Trebinju i Nikšiću.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Milica Bezmarević, koja će i otvoriti izložbu, između ostalog je zapisala: „Polazeći od utiska da svaka zavičajna geografija kojoj jedan umjetnik pripada, namjerno ili slučajno, određuje njegov likovni jezik i prirodu njegovog stvaralačkog bića, onda skulptura Sretena Milatovića djeluje kao istinska potvrda tog uvjerenja i pripadanja. Ta privrženost zavičajnom podneblju, prepoznaje se ne samo u odabiru materijala – kamena, koji ima gotovo amblematsko značenje u kontekstu cjelokupnog doživljaja crnogorskog prostora, već i u njegovom razumijevanju i usvajanju njene fizionomije i njene naravi, koja Milatovićevu skulpturu, u tom smislu, dodatno oduhovljuje i likovno osvješćuje“.

Izložba se može pogledati u galeriji „Centar“ do 8. jula.

NINA VUKČEVIĆ I GORDANA TREBJEŠANIN

"KARAVAN"

U utorak, 16. maja u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba radova Nine Vukčević i Gordane Trebješanin pod nazivom „Karavan“. Gordana Trebješanin je rođena 1979. godine u Beranama. Završila je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, smjer slikarstvo, 2002. godine.
                                                                                                                                                     Član je ULUCG-a od 2006. godine. Radi kao profesor Likovne kulture i vizuelnih umjetnosti u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović” u Podgorici. Izlagala je samostalno na Cetinju, u Tivtu i Podgorici kao i na više grupnih izložbi. Nina Vukčević je rođena 1976. godine u Baru. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2003. a magistrirala 2010. godine na slikarskom odsjeku, u klasi profesora Branislava Sekulića. Član je ULUCG-a od 2004. godine. Radi kao profesor Likovne kulture i vizuelnih umjetnosti u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović” u Podgorici. Izlagala je samostalno u Podgorici, Cetinju i Kotoru kao i na više grupnih izložbi.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Maja Dedić je, između ostalog, zapisala: „Krenuti na bilo koji put, nosi sa sobom neizbježne rizike i neizvjesnosti. Vođeni dvijema različitim energijama, koje prvi put izlažu zajedno, dolazimo do neobičnih odredišta i zanimljivih kreativnih dostignuća. Kroz lični umjetnički izraz i lične emocije, iskazujući sopstvenu svježinu i inventivnost, ove dvije umjetnice interpretiraju zamišljene idealne gradove svaka na svoj način, pretvarajući ih u individualizovane likovne priče“.

Izložbu, koja se može pogledati u galeriji „Klub“ u narednih mjesec dana, otvorila je istoričarka umjetnosti Maja Dedić.

IVANA RADOVANOVIĆ I ADIN RASTODER (BIJENALE - VENECIJA)

"ČOVJEK HUMAN UOMO"

Otvoren Paviljon Crne Gore na 57. Venecijanskom bijenalu umjetnosti Paviljon Crne Gore na 57. Venecijanskom bijenalu umjetnosti, na kojem je predstavljen projekat Čovjek Human Uomo, Ivane Radovanović i Adina Rastodera otvoren je u prostoru Palazzo Malipiero u Veneciji 12. maja u 17 sati.
Paviljon je otvorio prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture. Na otvaranju su govorile i
istoričarke umjetnosti Žana Filipović i Ljiljana Zeković. 

Ministar Ljumović je u svom obraćanju istakao da: “Venecijansko bijenale fascinantno i
uzbudljivo dinamizira razvoj crnogorske umjetničke scene, koja zahvaljujući međunarodnoj
vidljivosti iznova dobija novu energiju i konačno, svoj puni smisao, jer je i za umjetnost i za
život od presudnog značaja otvorenost , kreativnost i inovativnost.“
Ministar je rekao i da je crnogorski paviljon u prethodnim godinama, zahvaljujući istaknutim
umjetnicima koji su Crnu Goru predstavljali postao prepoznatljiv po izložbama koje idu u korak
sa najaktuelnijim dometima svjetskog savremenog izraza. 

„Radovi Ivane Radovanović i Adina Rastodera, u zajedničkom konceptu ambelamtično
svedenog naziva „Čovjek – Uomo – Human“, jesu antropološka traganja koja sežu i do bitnih
ontoloških pitanja, a koja je stvarnost aktuelizovala novoepohalnim neuralgijama, sve vidljivijim
u odnosu između pojedinca i svijeta. Otuđenje, apsurdnost, grotesknost jesu dominantni motivi
koji u ovim radovima zazivaju zapitanost nad onim što je danas postalo tako prisutno, a što nam
je četrdesetih godina prošlog vijeka nagovijestio veliki Muzilov roman „Čovjek bez svojstava“.
Slobodno možemo reći da su radovi Radovanovićeve i Rastodera promišljene umjetničke
varijacije upravo na tu humanu bezsvojstvenost, što ove radove čini svojevrsnim umjetničkim
upozorenjem koje na vrlo efektan način korespondira sa sloganom Bijenala, to jest sa
aktuelizovanjem pitanja života u umjetnosti“ dodao je Ministar.
Istoričarka umjenosti i kuratorka ovogodišnjeg paviljona, Žana Filipović je rekla: “Smisao
umjetnosti u našoj stvarnosti izrasta na potrebi da umjetnost kao najviši oblik ljudske duhovnosti
ponovo zauzme mjesto koje joj po svojim estetskim i kulturološkim vrijednostima pripada.Tema
ovogodišnjeg Bijenala „Viva Arte Viva“ upravo je poziv za obnavljanjem žive vjere i misije u
umjetnost, koja je u evropskoj civilizaciji živjela od antičkih vremena do danas.Umjetnost je
spona među narodima i kulturama, temelj za komunikaciju, zasnovana na razmjeni različitih
umjetničkih dostignuća, koncepcija i shvatanja. I crnogorski umjetnički doprinos ovogodišnjem
Bijenalu oslonjen je na konceptu prema kome umjetnost postaje savjest vremena i čin visoke
odgovornosti. Umjetnost je veza sa prošlošću,sud, stav o sadašnjosti i vizija budućnosti. Upravo
na toj relaciji, iskazujući svoj stav o sadašnjosti i budućnosti, su umjetnički projekti darovitih
crnogorskih umjetnika mlađe generacije Ivane Radovanović i Adina Rastodera. Dominantna
ideja u radovima ovih umjetnika je ČOVJEK u različitim pozicijama i preispitivanjima
zagonetke života.“
O radovima Ivane Radovanović i Adina Rastodera govorila je i istoričarka umjetnosti Ljiljana
Zeković: „Polazeći od teme ovogodišnjeg Bijenala Viva Arte Viva ona je odabrala radove
eminetnih predstavnika savremene crnogorske likovne scene koju danas definišu spontanost i
improvizacija u stvaralačkom procesu, dominacija podsvjesnog, ali i intelektualna meditacija nad
djelom, a sve u kontekstu stava da je „svaki iracionalizam obitavanje racionalizma i njegova
apstraktna dopuna…” Kao umjetnici koje karakterišu različite likovne poetike i kognitivno -
kreativne reference, Ivana Radovanović i Adin Rastoder u Paviljnu Crne Gore, Palati Malipjero,
predstavljaju se odvojenim projektima koje u širem kontekstu povezuje moto crnogorske izložbe
Čovjek.“
„Prezentacijama mladih i talentovanih umjetnika Ivane Radovanović i Adina Rastodera dostojno
je predstaviljena crnogorska umjetnička scena na 57. Venecijanskom bijenalu, a slogan Viva
Arte Viva zapravo izražava suštinu njihovog stvaralačkog kreda koje se zasniva na životnoj
esenciji umjetnost i njenoj humanoj dimenziji sagledanoj kroz prizmu Čovjeka,” zaključila je
gospođa Zeković. 

Kuratorka paviljona Crne Gore na 57. Bijenalu je Žana Filipović, istoričarka umjetnosti a
komesar mr Nenad Šoškić, profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i direktor Centra
savremene umjetnosti Crne Gore. Ministarstvo kulture je pokrovitelj crnogorskog učešća na ovoj
prestižnoj smotri savremene umjetnosti, a Centar savremene umjetnosti Crne Gore je organizator
i izvršni producent.
Ovogodišnje, 57. izdanje Bijenala umjetnosti trajaće do 26. novembra.“

VELIBOR PAVIĆEVIĆ

"BUĐENJE"

U četvrtak, 11. maja u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba skulptura, crteža i kolaža Velibora Pavićevića pod nazivom „Buđenje“. Velibor Pavićević je rođen 1977. godine u Titogradu.
                                                                                                                                                                                     Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, vajarski smjer 2001. godine a magistrirao je na istom fakultetu 2005. godine. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi. Dobitnik je brojnih nagrada za svoje stvaralaštvo. Učesnik je Internacionalnog simpozijuma skulpture „Umjetnička kolonija“ u Danilovgradu 2005. godine i Internacionalnog simpozijuma skulpture „Cross Border Sculpture Symposium, Albania-Montenegro“, Skadar, 2011. godine. Autor je više skulptura izvedenih u javnom prostoru.

U tekstu kataloga izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: „Djela skulptora mlađe generacije Velibora Pavićevića su auratična bez obzira da li je riječ o skulpturama, crtežima, kolažima koje objedinjuje zajednički narativ Buđenje (kako se i zove jedna njegova skulptura). Taj pojam treba shvatiti u fizičkom - buđenje materije i metafizičkom kontekstu. Umjetnik temelji svoja iskustva u radu s materijalom na jednoj od najvažnijih premisa moderne skulpture–svijesti o govoru materijala, prilagođava materijal ideji i obrnuto jer je ta linija interaktivna i poliznačna. Eksperimentiše u kamenu, drvetu i gvožđu ponegdje spajajući gvožđe i kamen …“

ANASTASIJA KOSTIĆ

"ONENESS"

U četvrtak, 27. aprila u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba instalacija Anastasije Kostić pod nazivom „Oneness“.
                                              
Anastasija Kostić je rođena 1991. godine u Podgorici. Trenutno završava magistarske studije na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, u klasi profesora Ratka Odalovića. Završila je BA Grafički dizajn i specijalizaciju na modulu Ilustracija. Studijski je boravila u Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy u Francuskoj (na odsjecima Art i Komunikacije). Učesnik je velikog broja konferencija i radionica sa temama o umjetnosti, dizajnu, održivom razvoju i ekologiji. Izlagala je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a ovo joj je prva samostalna izložba. Izlagala je na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je Nagrade Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje „Jelena Karadžić-Anita Bućin“ za najbolji crtež – studiju, Nagrade za sliku na izložbi „Susreti“, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore i nagrade za najbolji art časopis - FLUID dizajn forum #01/2013.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević, koja će i otvoriti izložbu, između ostalog, je zapisala: „Umjetnica koristi analitičke mogućnosti savremenih medijskih tehnologija, upotrebljavajući vrlo efektno digitalnu štampu, vodeći računa o njenim performansama. Crteži su sui generis polazište instalacija iz ciklusa Oneness, koji su potom prevedeni kompleksnim postupcima u digitalni svijet. Zbog promišljenosti ovih postupaka, instalacije Anastasije Kostić sugerišu još jednom kretanje, dinamiku, jedinstvo, oneness. To su prizori čovjeka ugnježdenog u koordinatni sistem, ljudi oko vatre, ili onih na kojima postoji cvijet, voda, ostrva koji kao u Ekovoj knjizi Ostrvo dana pređašnjeg, bez obzira na svijest o vlastitoj prolaznosti, isijavaju i neku radost življenja. Aluzivnim potencijalom figura i prizora, postavlja pitanja i traži odgovore o odnosu sopstva, drugim, drugom, prirodi, nauci, civilizaciji, jednosti...“.

Izložba se može pogledati u galeriji „Centar“ u narednih mjesec dana.

BOJANA BOGAVAC

"DOŽIVLJAJI 2"

U četvrtak, 6. aprila sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba radova Bojane Bogavac pod nazivom „Doživljaji 2“.
                                                                                                                                                                                                                                                    Bojana Bogavac je rođena 1986. godine. Diplomirala je na specijalističkim studijama grafičkog dizajna na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, mentor: Mile Grozdanić. Nagrađena je Godišnjom nagradom za slobodni crtež 2006/2007. godine kao I Nagradom za izradu idejnog rješenja web stranice Akademije likovnih umjetnosti na Cetinju. Kao grafički dizajner i ilustrator angažovana je na poslovima grafike knjige i ilustracije u Zavodu za udžbenike Podgorice od 2010. godine. Izlagala je samostalno u Tivtu, Podgorici, Novom Sadu, Zagrebu, Kraljevu, Beogradu i Berlinu kao i na grupnim izložbama u Crnoj Gori, Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

U uvodnom tekstu kataloga istoričarka umjetnosti Milica Bezmarević je, između ostalog, zapisala: „Krećući se u proširenom polju likovne umjetnosti, u kom se suptilno prepliću različita iskustva grafičkog dizajna, ilustracije i crteža, Bojana Bogavac je svoj stvaralački diskurs izgradila na uzajmnim odnosima svih tih usvojenih elemenata, baveći se pitanjima identiteta, otuđenosti, usamljenosti, međuljudskih odnosa, ličnih sloboda... Aktuelni život svakodnevice, zadojen nepreglednim brojem najrazličitijih informacija, komunikacija, dešavanja, nagomilanih u našoj svijesti i ličnom prostoru, postaje sve više jedno nepodnošljivo stanje strahovite zasićenosti, zagušenosti, koja, paradoksalno, rađa užasavajući osjećaj ispraznosti i usamljenosti.”.

Izložba Bojane Bogavac u galeriji „Perjanički dom“ biće otvorena do 20. aprila.

NACIONALNA AKADEMIJA UMJETNOSTI - SOFIJA

"120 GODINA OD OSNIVANJA"

U utorak, 4. aprila sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba kojom Nacionalna akademija umjetnosti iz Sofije obilježava 120 godina od svog osnivanja.
                                                                                                                                                    Organizatori izložbe su Centar savremene umjetnosti Crne Gore i Nacionalna akademija umjetnosti iz Sofije. Na izložbi će svoje radove - slike, grafike i skulpture - predstaviti 27 profesora ove Akademije. Osnovana 1896. godine kao Državna škola crtanja, bugarska Nacionalna akademija umjetnosti ne samo da određuje profesionalni status bugarskog umjetnika već igra i važnu ulogu u unapređenju razvoja kulturne stvarnosti. Nacionalna akademija umjetnosti je i danas vodeća institucija za edukaciju profesionalnih umjetnika u 18 različitih disciplina i to u polju likovne i primijenjene umjetnosti, istorije umjetnosti, restauracije i dizajna. Kombinacija dostignuća tradicije i inovativnih metoda obrazovanja – proces karakterističan za gotovo sve faze njenog postojanja – osnova su autoriteta i značajnog uticaja koji Akademija uživa u sadašnjem trenutku.

Na otvaranju izložbe će govoriti profesor na Nacionalnoj akademiji umjetnosti iz Sofije Petar Bonev i mr Nenad Šoškić, direktor Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

MATIJA RADOVIĆ

"ESTETIKA FORME I OBLIKA(DRVO, PLOD, LIST)"

U utorak, 28. marta sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba skulptura Matije Radovića pod nazivom „Estetika forme i oblika (drvo, plod, list)“.
                                                                                                                                                                                                            Matija Radović je rođen 1987. godine u Podgorici. 2014. godine je završio osnovne studije, odsjek vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje a 2016. završio je i specijalističke studije, odsjek vajarstvo, u klasi profesora Predraga Milačića na istom fakultetu. Izlagao je na studentskim izložbama i studijski boravio u SAD. Prvu samostalnu izložbu imao je u Baru, u galeriji „Velimir A. Leković“ 2016. godine.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Milica Bezmarević je, između ostalog, zapisala: „Idejno polazište kod Radovića je neki naturalistički motiv, obično list, plod, pupoljak. Daljim, suptilnim promišljanjem, shodno vlastitim stvaralačkim preokupacijama, autor odabrani motiv umjetnički otkriva, budi u njemu sva ona pritajena značenja, u smislu njegovog vizuelnog sadržaja, i konačno, u kamenu, skulptorskim jezikom na nov način artikuliše i likovno osvješćuje. Autor je, naime, taj koji vlastitim senzibilitetom izvlači sve one esencijalne estetske i vizuelne sadržaje odabranog motiva, a koje dalje, u kamenu, prevodi u jezik skulpture..“

TEODORA NIKČEVIĆ

"CHAMPION"

U četvrtak, 16. marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba instalacija umjetnice Teodore Nikčević pod nazivom „Champion“.
                                                                                                                                                                                       Instalacija je sačinjena od dvostranih cutout fotografija, figure u prirodnoj veličini kao i objekata namijenjenih sportskim aktivnostima.
Teodora Nikčević je rođena 1986. godine u Nikšiću. Završila je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju 2009. godine. Izlagala je samostalno u Podgorici 2011. godine kao i na grupnim izložbama u Crnoj Gori i inostranstvu (Italija, San Marino, Srbija, Island, Velika Britanija, Rusija). Učestvovala je u više umjetničkih projekata i rezidencija u Crnoj Gori, Italiji, Austriji i Francuskoj.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Ljiljana Karadžić je, između ostalog, zapisala: „Teodora Nikčević se u svojim radovima kontinuirano bavi fenomenima percepcije, iluzije, krhkosti identiteta, ličnih sjećanja i smrti. Koristeći različite umjetničke forme i njihova fina sadejstva, autorka suptilno strukturira ambijentalne postavke koje dovode u pitanje percepciju posmatrača i destabilizuju osjećaj sopstva kao nepromjenljive činjenice. Iako sačinjeni od naizgled konkretnih činilaca, poput fotografija koje bi trebalo da garantuju dokumentarnost i elemenata koji pripadaju predmetnoj stvarnosti, njeni radovi su zapravo oslobođeni naracije i upućuju na nešto što nije neposredno vidljivo i opipljivo, na nešto što ulazi u zonu arbitrarnih značenja“.

Izložba se može pogledati u galeriji „Klub“ mjesec dana.

SLOBODAN KOJIĆ

"SKULPTURA"

U utorak, 28. februara u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića na Kruševcu održana je promocija monografije „Slobodan Kojić – Skulptura“. Slobodan Kojić (1944, Kikinda) diplomirao je i magistrirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, odsjek vajarstvo u klasi Miodraga Popovića
                                                                                                                                                                                                                                                          Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada i učesnik mnogih izložbi i vajarskih kolonija i simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije - ULUS i Udruženja likovnih umetnika Vojvodine - ULUV. Redovan je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Cetinju. Godine 1982. osnovao je Internacionalni simpozijum skulpture u terakoti – Terra u Kikindi. Od tada do danas neprekidno vodi simpozijum.

Izdavač monografije je Centar savremene umjetnosti Crne Gore.

Knjigu su predstavili autori monografije Sava Stepanov, Svetlana Mladenov i Aleksandar Čilikov.

NATAŠA DREŠIĆ

"SAMOOZBILJENJE"

U četvrtak, 23. februara sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba grafika Nataše Drešić pod nazivom „Samoozbiljenje“.
                                                                                                                                                                                                            Nataša Drešić je rođena 1987.godine. Osnovne i specijalističke studije završila je 2016. na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, na grafičkom odsjeku u klasi prof. mr Anke Burić. Tokom 2015. godine bila je na studijskom putovanju na Ecole Superieure d’Art de Lorraine u Metz-u, Francuska. Dobitnica je brojnih stipendija i priznanja, među kojima je i stipendija CANU za podsticanje umjetničkog podmlatka Crne Gore za 2017.godinu. Izlagala je samostalno na Cetinju i u Mecu kao i na brojnim kolektivnim izložbama. Učestvovala je u radu brojnih radionica.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Milica Radulović je, između ostalog, zapisala: „ ...Prihvatajući i razumijevajući svu specifičnost i delikatnost grafike kao medija, u smislu jedinstvenosti njenog poimanja kao umjetnosti multioriginala, grafičarka Nataša Drešić svoj stvaralački izraz kreira njegujući i poštujući ono primarno shvatanje grafičke posebnosti, poniklo iz naslijeđa njene viševjekovne tradicije, koje podrazumijeva strpljivu i predanu posvećenost zahtijevnim tehničkim procesima litografije, algrafije ili serigrafije. U aktuelnom vremenu modernih tehnologija, brzog umnožavanja i masovne produkcije, takav pristup grafičkom djelu sve više postaje izuzetak, naročito u generaciji mlađih umjetnika kojima autorka pripada, pa u tom smislu posmatrano njeno djelo dobija još jednu nijansu ozbiljnosti u odnosu prema cjelokupnom procesu stvaranja.“

Izložbu, koja se može pogledati u galeriji „Centar“ narednih mjesec dana, otvorila je istoričarka umjetnosti, Milica Bezmarević.

MARIJA TOŠKOVIĆ

"BESTIJARIJUM"

U srijedu, 15. februara sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ biće otvorena izložba crteža umjetnice Marije Tošković pod nazivom „Bestijarijum“.
                                                                                                                              
Marija Tošković je rođena 1980. godine u Beogradu. Akademiju likovnih umjetnosti završila je u Portugalu, na Universidade de Évora. Članica je Udruženja portugalskih grafičara. Jedna je od osnivača grafičkog ateljea Contraprova u Lisabonu. Članica je ULUS-a. Živi i radi u Beogradu. Izlagala je samostalno u Portugalu, Srbiji i Crnoj Gori kao i na brojnim grupnim izložbama. Učestvovala je u radu umjetničke kolonije Međunarodnog festivala kulture u Asilahu, u Maroku 2012. godine.

U tekstu kataloga izložbe istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka dr Anastazija Miranović, je, između ostalog, zapisala: „Bestijarijum Marije Tošković doživljavam kao umjetničku „polemiku” sa svijetom u pokušaju njegovog razotkrivanja, odgonetanja zapretanih kodova postanka/nestanka, rastakanja… u nešto što je nalik…što poprima obrise, asocira na ljudsko-životinjsku simbiozu, na neraskidivu vezu/ nit sa animalnim, instinktivnim, sa životom… Vjerujem da dijelimo iskustvo pogleda koje rezultira čitanjem životinjskog u ljudskom liku, izrazu, grimasi…kroz direktna poređenja i dodjeljivanja karakternih epiteta…Taj kontemplativni otklon u svijet bestijarijumskih, fluktuirajućih formi koje bestežinski lebde, rone, plove beskrajnim prostranstvima nepoznatog Marija koristi kao kontrapunkt za esencijalna pitanja KO SMO…ŠTO SMO..KUDA IDEMO…“

Izložbu u galeriji „Perjanički dom“ će otvoriti dr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka.

JELENA PAVIĆEVIĆ

"RADIONICA ZA DJECU"

U subotu, 18. februara u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ održana je radionica za djecu. Radionicu je vodila umjetnica Jelena Pavićević, koja trenutno izlaže u galeriji „Centar“ i istoričarka umjetnosti Milica Bezmarević.
Planirano je da djeca stvaraju inspirisana aktuelnom izložbom umjetnice i to u materijalima koji su primjereni njihovom uzrastu.
Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 6 do 10 godina a ulaz je bio slobodan.

Jelena Pavićević

"Zemlja Kosmosu"

U četvrtak, 26. januara 2017. sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba skulptura i crteža Jelene Pavićevič pod nazivom Zemlja Kosmosu.
   

JUDŽIN LEME

"MORALNA MAGLA"

U subotu, 10. decembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića, otvorena je izložba prestižnog američkog umjetnika Judžina Lemea pod nazivom „Moralna magla“,
                                                                                                                                                                                Umjetnik Judžin Leme (Eugene Lemay) (1960) osnivač je i direktor MANA Contemporary- Centra za savremenu umjetnost i produkciju koji se nalazi u Nju Džersiju, Čikagu i Majamiju. Između ostalih, izlagao je na samostalnim izložbama u Micro Museo, Iniciativa FUGAZ, Monumental Callao, Lima, Peru; The Museum of Israeli Art, Ramat-Gan, Tel Aviv, Izrael; The Museum of Contem¬porary Art of Rome, Rim, Italija; Mana Contemporary, Džersi Siti, SAD; Zemack Contemporary Art, Tel Aviv, Izrael; Mike Weiss Gallery, Njujork, SAD; Total Art Gallery, Dubai, UAE. Njegova djela se nalaze u važnim privatnim i javnim kolekcijama u SAD, Velikoj Britaniji, Belgiji: Ishaia Gol, Njujork, SAD; Grand Rapids Art Museum, Grend Repids, SAD; Emmanuel Guillaume, Brisel, Belgija; Derek Harte, London, Velika Britanija; Eileen S. Kaminsky Family Foundation, Džersi Siti, SAD i drugim. Brojni uticajni umjetnički časopisi su pisali o njegovom stvaralaštvu a 2013. godine imenovan je i za listu 100 najuticajnijih imena u savremenoj umjetnosti časopisa Art & Auction magazine.

Na izložbi u Centru savremene umjetnosti Crne Gore Leme predstavlja slike i skulpture koje su nastale u toku ove godine.

Kurator Izložbe je renomirani američki kustos Fong Bui, jedno od najznačajnijih imena u kulturi Njujorka. Bui je vlasnik i urednik magazina „The Brooklyn Rail“, doskorašnji konsultant u čuvenom njujorškom Muzeju moderne umjetnosti – MoMA i autor brojnih kolektivnih izložbi na kojima objedinjava radove najznačajnijih američkih umjetnika današnjice.

Izložba je otvorena do 1. marta 2017. godine.

MITAR ŽIVKOVIĆ

"IZLOŽBA CRTEŽA"

U četvrtak, 8. decembra 2016. sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba crteža vajara Mitra Živkovića.
Mitar Živković je rođen u Zaječaru 1975. godine. Završio je Fakultet likovnih umjetnosti na   Cetinju 1999. godine, u klasi profesora Pavla Pejovića. Postdiplomske studije završio je u Ljubljani (odsjek vajarstva), u klasi profesora Dušana Tršara. Član je ULUCG od 2010. godine. Status samostalnog umjetnika stiče 2013. godine. Redovan je izlagač kolonije u Danilovgradu od 2007. godine. Samostalno je izlagao u Baru, Tuzima i Nikšiću. Autor je skulpture crnogorsko kolo „ORO“ postavljene u parku kod zgrade Vlade u Podgorici.

U tekstu za katalog izložbe dr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka je, između ostalog, zapisala: „Pretpostavljajući da većina poznaje umjetničko djelo vajara Mitra Živkovića, otkrivamo i onog drugog i /ili „prvog“ umjetnika kojem je imanentan crtež u stvaralačkim/autorskim samorealizacijama. Upravo, neki od ovih crteža djeluju kao skice za skulptorska ostvarenja, no, to svakako ne umanjuje njihove kvalitativne vrijednosti. Iako nisu produkt jedinstvenog ciklusa/opusa snažan individualni, rukopisni korelativ neumitno povezuje ove radove. Nazivi radova – Disanje, San, Mir, Majka, Igra...u više produkovanih varijantnih rješenja predstavljaju indikativna semantička čvorišta. Ove karmičke riječi/pojmovi govore suštinom bitisanja i tvore sublimaciju esencijalnog, arhetipskog, primordijalnog, kontinuiranog, svetog...“

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorena je do 30. decembra 2016. godine.

VIŠE UMJETNIKA

"PRESJEK CRNOGORSKE SAVREMENE LIKOVNE SCENE 2006-2016"

Povodom deset godina obnove nezavisnosti i hiljadu godina državnosti, Centar savremene umjetnosti Crne Gore organizovao je izložbu „Presjek crnogorske savremene likovne scene 2006-2016“ u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju.
Pokrovitelj izložbe je Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture, a riječ je o autorskom projektu Žane Filipović, istoričarke umjetnosti.

Na izložbi su prikazani radovi 56 crnogorskih umjetnika različitih generacija i likovnih poetika. Izložbe su tokom cijele godine prikazivane širom Crne Gore kroz tri segmenta:

„Presjek crnogorske likovne scene“
Krsto Andrijašević, Milivoje Babović, Anka Burić, Đeljoš Đokaj, Zdravko Gagović, Mile Grozdanić, Nikola Gvozdenović, Filip Janković, Mihailo Jovićević, Dragan Karadžić, Boško Odalović, Tomo Pavićević, Pavle Pejović, Miki Radulović, Risto Radmilović, Nikica Raičević, Bane Sekulić, Slobo Slovinić, Vojo Stanić, Vojo Tatar, Rajko Todorović – Todor, Uroš Tošković, Nikola Vujošević i Stanko Zečević.

„Crnogorska savremena likovna scena – kroz viziju 8 umjetnika/ca“
Abaz Dizdarević, Maja Šofranac, Ratko Odalović, Igor Rakčević, Roman Đuranović, Draško Dragaš, Nenad Šoškić, Vana Prelević.

Izložba mladih crnogorskih umjetnika i umjetnica
Bogavac Bojana, Čakalović Maja, Čakalović Marko, Delibašić Milka, Delibašić Zdravko, Đečević Selma, Đurović Darko, Gordić Tijana, Tiodorović Ivana, Rastoder Adin, Pavićević Jelena, Glavatović Žarko, Istijanović Milijana, Ivetić Dušica, Šabotić Rina, Antoni Brigita, Ćetković Dalibor, Dedeić Tijana, Stanić Ivana, Stojanović Milija, Šuntić Igor, Vujović Jovana, Radovanović Ivana i Radović Nikola.

Izložba je otvorena do 30. decembra 2016. godine.

VIŠE UMJETNIKA

"FEMINA 8"

U četvrtak, 3. novembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je tematska izložba FEMINA 8 kojom je predstavljena makedonska savremena likovna scena.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Svojim radovima predstavilo se osam umjetnica: Miroslava Mikica Trujkanović, Irena Paskali, Maja Kirovska, Gordana Vrencoska, Nataša Milovančev, Dijana Tomić Radeska, Ilijana Petruševska i Jana Maneva-Čuposka, koja je i kustoskinja ove izložbe.

„Priključujući se savremenim umjetničkim tendencijama, osam „Femina” u okviru ove izložbe, svojim umjetničkim tvorevinama otkrivaju različite forme prezentacija i tradicionalnih postavki slika, kolaža, crteža, asamblaža, instalacija, redimejd-a, videa. U ovakvom kontekstu, specifični vidovi likovnih komunikacija sažeti su u jednom formatu gdje dominira jedna „Femina”, ali sa imanentnom promjenljivošću“, zapisala je u katalogu izložbe kustoskinja Jana Maneva-Čuposka.

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorila je kustoskinja Centra savremene umjetnosti Crne Gore Milena Mijović Durutović i predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Makedonije Hristijan Sanev.

LIDIJA NIKČEVIĆ

"ESTETIKA URBANOG AMBIJENTA"

U četvrtak, 13. oktobra sa početkom u 20 časova u Perjaničkom domu na Kruševcu otvorena je izložba slika Lidije Nikčević iz ciklusa „Estetika urbanog ambijenta“.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lidija Nikčević je rođena 1992. godine u Nikšiću. Osnovni i postdiplomski-specijalistički studij slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju završila je 2015. godine u klasi profesora Branislava Bana Sekulića. Trenutno je na dvogodišnjim magistarskim studijama na istom fakultetu, u klasi profesora Ratka Odalovića. Imala je četiri samostalne izložbe, a učestvovala je na više kolektivnih izložbi, likovnih kolonija i projekata. Dobitnica je brojnih stipendija, nagrada i priznanja.

Izložbu Je otvorila Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti koja je u predgovoru kataloga izložbe, između ostalog, zapisala: “... u slikama Lidije Nikčević geometrizovani oblici koji se čitaju u uobličavanju zgrada samo su naznake neke metafizičke hladnoće i pustoši. U sintaksi veliku ulogu ima akrilik boja, igra svjetlosti i kontrasti da bi se sugerisali opustošeni prizori grada koji je noću rijetko osvijetljen. To nije konkretan grad ali je slikarka učinila da on postane prepoznatljiv. Svaki konstitutivni element slike konstruiše svoj prostor čak kada na slikama ima ljudi. Oni su tu više kao posmatrači, lišeni uzbuđenja.“

VELJKO LALIĆ

"PORTRETI SNOVA"

U četvrtak, 6. oktobra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba vajara Veljka Lalića pod nazivom „Portreti snova“.
                                                                                                                                                                                                Izložba se sastoji iz tri cjeline – skulpturalne forme, printovi-fotografije i audio-video zapis. Polazište njegovog rada potiče iz ideje o snovima, kako san može da se predstavi, kako se pokazuje, kako se san prenosi na drugog čovjeka... Na osnovu iskustava 59 osoba koje su pred autorom govorile o svojim snovima, nastaju grupni portreti koji grade matrikse autorovih različitih životnih okruženja, iz različitih geografskih i socijalnih okruženja u Podgorici, Kruču, Ulcinju i Beogradu.

Veljko Lalić (Priština, 1955) je završio vajarski odsjek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1982. godine i na istom fakultetu magistrirao 1985. godine, u klasi profesora Nikole Jankovića. Od 1987. radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gdje je, 2007. godine, izabran za redovnog profesora. Izlaže od 1974. godine u zemlji i inostranstvu. Djela mu se nalaze u kolekciji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju grada Beograda i privatnim kolekcijama.

Dan nakon otvaranja izložbe, u petak 7. oktobra u terminu od 18 do 21 čas u galeriji „Centar“ održana je radionica „Društveno sanjanje i promišljanje“, koju je sa zainteresovanim građanima i publikom vodila dr Marina Mojović, psihoterapeut.

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorila je Milica Bezmarević, istoričarka umjetnosti.

KASJA MIJATOVIĆ

"RADOST STVARANJA"

U ponedjeljak, 3. oktobra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba slika umjetnice Kasje Mijatović Uhlik pod nazivom „Radost stvaranja“ .
                                                                                                                                                                                                                                        Kasja Mijatović Uhlik rođena je 1932. godine u Kolašinu. Gimnaziju završava u Dubrovniku, a 1957. godine diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na istoj Akademiji završava postdiplomske studije 1959. godine, u klasi profesora Otona Postružnika. Članica je HDLU-a i LIKUM-a. Živi i radi u Dubrovniku i Zagrebu. Izlagala je samostalno u 
Zagrebu, Dubrovniku i Podgorici kao i na brojnim grupnim izložbama.

Višnja Slavica Gabout je, između ostalog, zapisala o stvaralaštvu Kasje Mijatović Uhlik: „Dozrijevanje koje danas daje mogućnost iščitavanja stvaralaštva Kasje Mijatović-Uhlik kao fascinantne simbioze u kojoj istodobno vlada promišljeni sistem i poetika vizije… njezino slikarstvo ima i svoje tajnovitosti, svoj vlastiti logički slijed i vlastitu dinamiku življenja i razvoja… autorsku motiviranost… posebnu autorsku-kreativnu samosvojnost…“

Izložbu u galeriji „Klub“ otvorila je Maja Dedić, istoričarka umjetnosti.

SVETLANA LOLA MILIČKOVIĆ

"ČITAM, MISLIM, CRTAM"

Centar savremene umjetnosti Crne Gore u galeriji „Perjanički dom“ od 3. do 10. oktobra organizovao je izložbu ilustracija za djecu pod nazivom „Čitam, mislim, crtam“ autorke Svetlane Lole Miličković, grafičke dizajnerke i ilustratorke iz Podgorice.

Na ovaj način će se Centar savremene umjetnosti Crne Gore za svoju 
najmlađu publiku pridružiti obilježavanju Dječije nedjelje, koju 
tradicionalno organizuje Dječji savez Podgorica.

Na izložbi će biti prikazano oko 40 ilustracija, koje su većinom 
urađene u prethodne dvije godine za potrebe izdanja izdavačke kuće 
„Naša škola pet plus“ iz Podgorice. Ilustracije prate različite 
umjetničke i neumjetničke tekstove kao i igre, zadatke i sl.
Autorka, prilikom osmišljavanja i rada na ilustracijama, teži da one 
budu primjerene uzrastu i da budu usklađene s tekstom što doprinosi 
njegovom boljem razumijevanju. Kombinovanjem crteža kao osnove i 
savremene tehnologije, nastaju atraktivne i zanimljive ilustracije. One 
su vedre, vesele i „iskaču“ sa stranica. To se postiže 
preklapanjem različitih oblika, tekstura, boja i gradijenata u 
pozadini, s toplim i vedrim likovima u prvom planu, koji na taj način 
efikasno komuniciraju s malim čitaocima.

Izložbu će otvoriti Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti  u 
ponedjeljak, 3. oktobra sa početkom u 19 sati.

VESNA PERUNOVIĆ

"POLITIKA KRETANJA"

U četvrtak, 15. septembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića predstavljen je interdisciplinarni projekat „Politika kretanja” kanadske umjetnice Vesne Perunović.
                                                                                                                                                                                                                                                                        „Politika kretanja” je poetsko razmišljanje o ličnom iskustvu dijaspore i globalnog fenomena migracije kao o prostoru između mobilnosti i zaustavljenog kretanja. Njeni radovi na ovoj izložbi, koji uključuju različite medije kao što su: crtež, skulptura, instalacija video i performans, govore o identietu koji je određen kulturnim izmještanjem i egzistencijom na međi  različitih kultura i domovina.

Kustoskinja projekta je Svetlana Mladenov.

 Vesna Perunović je rođena u bivšoj Jugoslaviji gdje je magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 1988. živi i radi u Torontu. Njena interdisciplinarna umjetnička praksa uključuje crteže, skulpture, slike, instalacije, video i performanse. Učestvovala je na preko 100 grupnih i samostalnih izložbi u Kanadi i širom svijeta. Svoj rad prikazala je na bijenalnim izložbama u Havani, Albaniji, Crnoj Gori, Italiji, Velikoj Britaniji, Grčkoj i Portugaliji. Boravila je u umetničkim kolonijama u Banfu, Berlinu, Njujorku i Pekingu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada od Kanadskih savjeta za umjetnost, a njeni radovi su u kolekcijama u kanadskim i srpskim umjetničkim institucijama kao i u privatnim kolekcijama širom svijeta. Rad Vesne Perunović je prikazan u dvije monografske publikacije: (W)hole, 2004 i The Amblems of the Enigma, 2008.

 Partneri Centra u realizaciji ovog projekta bili su: Ministarstvo kulture Crne Gore,  Ambasada Kanade za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru,  Savjet umjetnosti Ontarija,  Kanadski Savjet za umjetnost i Asocijacija za vizuelnu umjetnost i kulturu Visart.

 Na otvaranju izložbe u Dvorcu Petrovića govorio je mr Nenad Šoškić, direktor Centra, poznata istoričarka umjetnosti Svetlana Mladenov i Brajan Ebel, savjetnik za politička pitanja i odnose sa javnošću pri Ambasadi Kanade.

ANA OPALIĆ

"OD PORTRETA DO VREMENA"

U četvrtak, 8. septembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba fotografija umjetnice Ane Opalić pod nazivom „Od portreta do vremena“ .
                                                                                                                                                                                                                                                 Ana Opalić rođena je 1972. godine u Dubrovniku. Diplomirala je TV i filmsko snimanje na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. 2003. predstavljala je Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu (zajedno sa Borisom Cvjetanovićem). Rediteljka je i snimateljka dokumentarnog filma Još jednom (Ana Opalić i Noah Pintarić, 2014.) koji je premijerno prikazan na Zagreb Dox međunarodnom festivalu dokumentarnog filma. Trenutno snima novi dokumentarni film Lijek. Izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi u Hrvatskoj i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: „,Ono što me najviše zanima u fotografiji je iza pogleda. Razmaknuti pogled i onda snimiti.’ U ovom autopoetičkom iskazu hrvatske fotografkinje Ane Opalić najpreciznije je objašnjen njen stvaralački čin. Šta je iza pogleda u izložbi Od portreta do vremena? To su serije fotografija njene majke u različitim raspoloženjima i stavovima koje impliciraju jedan topao, nježan odnos pun razumijevanja, crno-bijele i u koloru kao i fotografije njenih prijatelja i porodice. Od porodičnog neosjetno prelazi na estetsko, najeksplicitnije je to u crno-bijelim fotografijama gdje su one kontrapunkt. Neka su vrsta unutrašnjih monologa umjetnice jer vrijeme koje prolazi mijenja i razara sve...“

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorila je Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti.

MAJA VUČIĆ

"RAZGLEDNICE SA SOLARISA"

U utorak, 6. septembra sa početkom u 18 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba crteža umjetnice Maje Vučić pod nazivom „Razglednice sa Solarisa“.
                                                                                                                                                                                       Maja Vučić je rođena 1979. godine u Beogradu. Osnovne studije slikarstva završila je 2009. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju gdje je naredne godine specijalizovala intermedijalno slikarstvo. Od 2003. do 2004. godine bila je na studijskom putovanju na L'École de Beaux Arts du Lyon u Lionu, Francuska. Izlagala je samostalno na Cetinju kao i na više grupnih izložbi. Dobitnica je više priznanja i nagrada.

Umjetnica je u katalogu, između ostalog, zapisala: „Crteži nastaju svakodnevno, u svojevrsnom ritualu vizuelne meditacije, sa namerom da se umesto posmatranja „svega što jeste”, stalne čulne interpretacije energetskih oblika, stupi u kontakt sa „nečim drugim”, svežim energetskim potencijalom, na samom pragu čulne percepcije. Protokol postupaka se razvijao intuitivno, vremenom, do definisanja forme koja je omogućila „prevođenje“ energetskog fenomena na jezik vizuelnih „matrica“. Meditativno stanje omogućava prekid toka misli, te i konkretnih mentalnih predstava autorkine imaginacije. Fizički postupci su svedeni na minimum, radnje se obavljaju istim redosledom i na isti način“.

VLADIMIR DADO ĐURANOVIĆ

"ALBUM"

U četvrtak, 1. septembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je izložba slika i crteža Vladimira Dada Đuranovića iz ciklusa „Album“. Radovi su nastali u periodu 2015-2016. Slike su rađene u tehnikama ulje na platnu i akrilik na platnu a crteži.
Vladimir Đuranović je rođen 1974. godine. Završio je Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1992. godine i slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 1997. godine, gdje je i magistrirao 2000. godine u klasi profesora-emeritusa Nikole Gvozdenovića. Angažovan je kao docent na istom Fakultetu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1997. godine. Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih važnih nagrada.

Povodom izložbe u Centru savremene umjetnosti Crne Gore štampan je katalog sa tekstovima istoričarki umjetnosti Nataše Nikčević i Ljiljane Karadžić. Izložbu je otvorito dr Goran Batrićević.

VIŠE UMJETNIKA

"10 GODINA NEZAVISNOSTI I HILJADU GODINA DRŽAVNOSTI CRNE GORE"

U utorak, 26. jula sa početkom u 21 čas u Dvorcu Petrovića na Kruševcu otvorena je izložba 24 mlada crnogorska umjetnika. Izložbu povodom jubileja - 10 godina obnove nezavisnosti i hiljadu godina državnosti Crne Gore - realizuje Centar savremene umjetnosti Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom kulture...
                                                                                                                                                                           Riječ je o autorskom projektu Žane Filipović, istoričarke umjetnosti.

Svojim radovima na izložbi su se predstavili: Bogavac Bojana, Čakalović Maja, Čakalović Marko, Delibašić Milka, Delibašić Zdravko, Đečević Selma, Đurović Darko, Gordić Tijana, Tiodorović Ivana, Rastoder Adin, Pavićević Jelena, Glavatović Žarko, Istijanović Milijana, Ivetić Dušica, Šabotić Rina, Antoni Brigita, Ćetković Dalibor, Dedeić Tijana, Stanić Ivana, Stojanović Milija, Šuntić Igor, Vujović Jovana, Radovanović Ivana i Radović Nikola.

Na izložbi je govorila Žana Filipović, istoričarka umjetnosti i autorka izložbe, a otvorio je mr Nenad Šoškić, direktor Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

MARINA ČELEBIĆ

"OD MODERNE KA SAVREMENOJ – IZ FONDA CENTRA SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE"

U četvrtak, 7. jula u 12 časova u galeriji „Centar“ otvorena je izložba „Od moderne ka savremenoj – iz fonda Centra savremene umjetnosti Crne Gore“.
U četvrtak, 7. jula u 12 časova u galeriji „Centar“ otvorena je izložba „Od moderne ka savremenoj – iz fonda Centra savremene umjetnosti Crne Gore“.

Na izložbi su predstavljena 23 rada (slike, skulpture i grafike) iz crnogorske kolekcije Centra savremene umjetnosti Crne Gore koja je počela da se formira u okviru evropske zbirke osamdesetih i devedesetih godina XX vijeka.

Na izložbi je zastupljeno devetnaest slikara i četiri vajara: Petar Lubarda, Aleksandar Aco Prijić, Gojko Berkuljan, Nikola Vujošević, Vojo Stanić, Nikola Gvozdenović, Branislav Tamindžić, Filip Janković, Boško Odalović, Cvetko Lainović, Uroš Tošković, Đeljoš Đokaj, Vojo Tatar, Branko Filipović-Filo, Smail Karailo, Mihailo Mujo Jovićević, Slobodan Puro Đurić, Slobodan Slovinić, Miodrag Dado Đurić, Luka Tomanović, Marko Borozan, Srđan Kovačević i Stevan Luketić.

Autorka izložbe je Marina Čelebić, muzejski savjetnik u Centru savremene umjetnosti Crne Gore.

TRIO PROVIDENZA

"KONCERT"

Povodom Svjetskog dana muzike u utorak, 21. juna sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića nastupio je Trio Providenza.
                                                                                                                                                                                                           Svjetski dan muzike je godišnja muzička proslava koja se širom svijeta obilježava prvog dana ljeta, 21. juna. Koncept cjelodnevne muzičke proslave izvorno je osmislio američki muzičar Joel Cohen a danas se obilježava u 120 zemalja širom svijeta.

Trio Providenza (Marija Đurđević Ilić – flauta, Tamara Knežević Kovač – flauta i Jelena Vukićević Vukmirović- klavir) izvešće kompozicije Baha, Doplera i Kuhlaua.

ANTE MARINOVIĆ

"STABLA"

U četrvrtak, 9. juna sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Klub“ otvorena je izložba instalacija pod nazivom „Stabla“ renomiranog hrvatskog umjetnika Anta Marinovića. U galeriji „Perjanički dom“ izložbu pratila i izložba fotografija referentnih ostvarenja ovog stvaraoca.
                                                                                                                                                                                                                            Ante Marinović je rođen 1947. godine u Veloj Luci, na Korčuli. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Autor je brojnih skulptura u javnom prostoru koje se nalaze kako u zemljama bivše Jugoslavije tako i širom svijeta (Italija, Švajcarska, Luksemburg, SAD, Meksiko, Kanada, Japan, Tajland, Indija..). Ante Marinović stvara u kamenu, mermeru, granitu, čeliku, drvetu, bronzi. Dobitnik je brojnih nagrada za skulpturu.

Povodom gostovanja Anta Marinovića u Centru savremene umjetnosti Crne Gore u srijedu, 8. juna u 11 časova održana se press konferencija u Perjaničkom domu na kojoj su govorili umjetnik Ante Marinović, Nj.E. Ivana Sutlić Perić, ambasadorka Republike Hrvatske u Crnoj Gori i mr Nenad Šoškić, direktor Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

ROZARIO ĐENOVEZE

"POETSKI UNIVERZUM"

Retrospetivna izložba "Poetski univerzum" italijanskog umjetnika Rozarija Ðenovezea je postavljena u galeriji Centra savremene umjetnosti Crne Gore u Dvorcu Petrovića na Kruševcu, povodom Dana državnosti Republike Italije i deset godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa te zemlje sa Crnom Gorom.
                                                                                                                                                                        Rozario Đenoveze rođen je u Kataniji 1953. godine, gdje i danas živi i radi. U rodnom gradu pohađao je Umjetnički institut i Akademiju likovnih umjetnosti, gdje je danas angažovan ao predavač na katedri za dekorativne umjetnosti.
Umjetničku karijeru započeo je kasnih 70-tih. Njegov istraživački put ga je naveo da fotografiše urbana mjesta, što mu služi kao vizuelno sjećanje da bi spajanjem različitih stavova stvorio slike, približavajući se fotorealističkom slikarstvu. Naredne decenije suočava se sa novom problematikom - vizuelnom dvojnošću, primičući fotografiju slici koja postaje potpuno druga, u simetričnom diptihu. Od 1982. je jedan od centralinih likova grupe Narcisa. Tokom 90-tih njegovo istraživanje dobija kosmološke mimeze.
- Traganje za sličnostima s kosmosom dovodi ga do izbora zakrivljene ili kružne slike, na čijoj površini se materijski pigment taloži savijajući se, prilagođavajući se formi, dok boja postaje istovremeno sinteza nove tematike. On pozajmljuje slike zvijezda, planeta i galaksija pa ih, nakon analize odnosa dimenzija, ponovo predstavlja na visećim strukturama umotanim prirodnim užadima u kojima se spoljni prostor prožima sa unutrašnjim prostorom djela dajući mu prostornost - navodi se u biografiji ovog umjetnika.
Od 2000. godine fokusira se na predstavljanje "nebeskih mapa" slične zvijezdanim mapama, spajajući u tome umjetnost i nauku. Deset godina kasnije, počinje da posmatra zvijezde pojedinačno, u djelima koja čuvaju kako srazmjerni metrički odnos, tako i originalne boje, stvarajući instalacije sazvježđa. Od 2012. godine nastavlja analizu kontaktnih binarnih zvijezda, koja ga vodi ponovnom prisvajanju dvostrukog rada, spajanjem dvije podloge. 
- Rozario Đenoveze je astronaut umjetnosti, umjetnik koji se hrani eksperimentima i otkrićima, koji aktivno učestvuje u intelektualnom nomadizmu koji je u osnovi svakog istraživanja i svakog pristaništa. U izradi njegovih djela prisutna je istorija i prošlost: stalno upućivanje na mitove i legende, otkriveno strpljivom preciznošću jednog rezbara, živi u prostoru kruga ili elipse u kojem se oko, približavajući se, može izgubiti u sitnim znacima, u predstavama koje se neprestano pojavljuju i nestaju u vibrirajućem tkivu likovnog rada. U djelima Rozarija Đenovezea pojavljuje se sadašnjost i nazire se budućnost: ne samo zbog tehnike koju koristi u kojoj sužive tradicija i tehnologija, već i zbog odabira instalacija u kojima interpretacija univerzuma koristi precizne astronomske reference, dok je je svaka distanca matematički proračunata. Ipak, zahvaljujući snazi njegove imaginacije, svaki njegov rad živi od vibrirajuće poezije vraćajući nam upravo to -poetski univerzum. Jer, čini se da ono što Rozario Đenoveze, kao čovjek i kao umjetnik, želi da nam kaže, jeste citat poznate rečenice iz "Ratova zvijezda": Nadajmo se da nikada nećemo naći toliko velike prostore, toliko hladne planete, toliko prazna srca i umove, da ne uspijemo da ih ispunimo ljubavlju i toplinom - zapisao je kustos Ermeneđildo Frioni podovom postavke kojom će se Đenoveze predstaviti crnogorskoj publici.

SUZANA PAJOVIĆ

"UMJETNIK KROZ CA"

U utorak, 31. maja sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba radova Suzane Pajović pod nazivom „Umjetnik kroz car“.
                                                                                                                                                                                      Suzana Pajović je rođena 1970. godine u Nikšiću. Osnovne i magistarske studije Grafičkog dizajna završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Mila Grozdanića. Na istom fakultetu završila je osnovne i magistarske studije Vajanja u klasi profesora Pavla Pejovića. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici završila je studije ekonomije. Profesor je na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje na Studijskom programu Grafički dizajn. Samostalno je izlagala u Tivtu, Baru, Cetinju, Podgorici, Beogradu, Budvi, Santa Severini (Italija). Živi u Podgorici.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: „ ... kako piše Tereza de Lauretis, „subjektivitet“ ima centralnu ulogu u feminističkoj politici i to u najmanje dva smisla. Prvi se odnosi na ispitivanje načina na koje su žene podvrgnute/potčinjene maskulinističkom definicijama ženskosti; drugi je istraživanje ženskog otpora procesima disciplinovanja, potraga za ženama kao samosvojnim subjektima, smatra Džulijan Rouz. Ta dva konteksta istražuje crnogorska umjetnica Suzana Pajović kroz projekat Umjetnik kroz ca. 

Potraga za ženama kao samosvojnim subjektima rezultirala je mimikričnom strategijom koja je kompleksna i hermetična u kojoj bira muške krojačke lutke (sem u jednom slučaju) preciznije torza koja su obojena rozom bojom.Već u ovako kratkom opisu  uočava se, kao i iz naslova projekta, poigravanje stereotipima - roza boja je rezervisana za djevojčice, plava za dječake.“

Izložbu, koja se mogola pogledati u galeriji „Centar“ , otvorila je Lida Vukmanović-Tabaš, urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica.

NIKOLINA ZUBER

"BUKETI"

U utorak, 10. maja sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba skulptura Nikoline Zuber pod nazivom „Buketi“.
                                                                                                                                                                                                                            Nikolina Zuber je rođena 1972. godine u Nikšiću. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, smjer vajarstvo, u klasi profesora Pavla Pejovića. Dobitnica je nagrade Hercegnovskog likovnog salona 2010. godine. Izlagala je samostalno u Podgorici kao i na više grupnih izložbi. Radi u Centru savremene umjetnosti Crne Gore.

U predgovoru za katalog izložbe istoričarka umjetnosti Milica Bezmarević je, između ostalog, zapisala: „Serijom novih skulptura iz ciklusa "Buketi", rađenih u terakoti, Nikolina Zuber nanovo se vraća prirodnom materijalu - glini, koji ,,najtačnije'' emituje vitalističke i organičke odlike njene skulpture, koja se razvijala tokovima skladnog, logičnog i doslednog kontinuiteta. Sporazumijevanjem sa prirodom ili njenim nadahnućem - oblicima, načelima rasta, bujanja, Nikolina bira određeni floralni motiv kao polazište ili povod za razradu specifične skulptorske problematike. Naglašena ideja životnog stvaranja, jasno se prepoznaje u oblicima raskošnog, nabubrelog volumena, koji vrlo sugestivno emaniraju silovite i bremenite energije prirodnih impulsa i poriva.“

Izložbu u galeriji „Perjanički dom“ otvorila je Milica Bezmarević, istoričarka umjetnosti.

NOVICA KOVAČ

"VOJSKE"

U četvrtak, 7. aprila sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba Novice Kovača pod nazivom „Vojske“.
U četvrtak, 7. aprila sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba Novice Kovača pod nazivom „Vojske“.

Novica Kovač je rođen u Nikšiću 1980. godine. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsjek grafika u klasi profesorice Anke Burić. Do sada je imao deset samostalnih i više kolektivnih izložbi. Učestvovao je u IWANO projektu 2010. godine, na 18. Barskom ljetopisu 2005. godine, 35. Crnogorskom likovnom salonu „13. novembar“ 2013. godine kao i na 48. Hercegnovskom zimskom salonu 2015. godine. Ilustrovao je dvije knjige za djecu iz serije „Doktor Mačak“ i koautor je knjige za djecu pod nazivom „Vrtuljak“. Radi kao profesor likovne kulture u osnovnoj školi „Stefan Mitrov Ljubiša" u Budvi.

U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Milica Bezmarević je, između ostalog, zapisala: „Kao polazište, u ciklusu radova koje predstavlja na ovoj izložbi, uzima figure vojnika, kao reminiscenciju na vlastite dječačke igre, ali i kao motiv koji nudi višeznačne nivoe njegovog semiotičkog sadržaja. Vojnici, dakle, kod Kovača mogu biti nosioci jedne složene simboličko - značenjske naracije, koja svoje utemeljenje ima u kontekstu opšte prihvaćenog značenja borbe, hrabrosti, muškosti... S druge strane, amblematski motiv vojnika može biti odabran kao dio jednog sasvim ličnog utiska i iskustva“.

Izložbu, koja se mogla pogledati u galeriji „Centar“ mjesec dana a otvorila je Milica Bezmarević, istoričarka umjetnosti.

MARAT GELJMAN

"ATELJEI IZ JUGOOCEANIJE"

U utorak, 29. marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića biće otvorena izložba pod nazivom „Ateljei iz Jugooceanije“, kustoski projekat Marata Geljmana, predsjednika Dukley European Art Community.
                                                                                                                                                                               Na izložbi su predstavljeni radovi 12 umjetnika koji su nastali za vrijeme njihovog boravka u okviru rezidencijalnog programa DEAC tokom protekle godine.
Izložba je realizovana u saradnji Dukley European Art Community i Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

Pomalo „tehnički“, neutralni naziv izložbe sugeriše zapravo dvije stvari: s jedne strane, svi radovi nastali su u ateljeima koje koriste umjetnici-rezidenti DEAC u bivšoj upravnoj zgradi Jugooceanije u Kotoru, koja je sada središnje mjesto živih umjetničkih aktivnosti DEAC, a sa druge, atelje jeste simbol pune lične autonomije umjetnika, suverena teritorija njegovog ličnog umjetničkog djelovanja. U skladu sa time i ova izložba prikazuje bogatstvo razlika ovih autonomnih svjetova. Od Nikite Aleksejeva i njegovog konceptualno-meditativnog slikarstva, do Tanje Antošine i njenog feminističkog angažmana. Od Pavela Brata i njegovih himeričnih objekata nastalih od recikliranih materijala iz arhiva nekadašnje Jugooceanije do Evgenije Čajkovske i njene opservacije o krhkosti i lomljivosti današnjega svijeta. Od Katje Florenske i njenih sjajnih poredloga za crnogorske poštanske marke, do Semjona Fajbisoviča i njegovih fotografija mikro prizora kaldrme, zidova ili nekih fluidnih prirodnih pojava. Od Andreja Ljubljinskog i Ivana Tuzova, čiji rad je zasnovan na duhovitoj pikselizaciji ikoničkog svijeta, do Saše Makarske i njene serije crnogorskih retabloa (votivnih slika, zasnovanih na čuvenim meksičkim retablo-slikama). Od Mihaila Pavljukeviča & Olge Subotine i njihovih vizuelnih fragmenata primorskog imaginarija do mitske vizije Crne Gore Jurija Solomka.

Izložba u Dvorcu Petrovića se mogla pogledati do 15. aprila.

"CRNOGORSKA SAVREMENA LIKOVNA SCENA"

U srijedu, 16. marta sa početkom u 11 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića održana je press konferencija povodom realizacije izložbe „Crnogorska savremena likovna scena – kroz viziju 8 umjetnika/ca“.
                                                                                                                                                                             Povodom jubileja - 10 godina obnove nezavisnosti Crne Gore izložbu je organizovao Centar savremene umjetnosti Crne Gore u saradnji sa Žanom Filipović, istoričarkom umjetnosti. 

Svojim radovima se predstavila Maja Šofranac, Ivanka Vana Prelević, Ratko Odalović, Draško Dragaš, Igor Rakčević, Roman Đuranović, Abaz Dizdarević i Nenad Šoškić. Iako je riječ o raznorodnim umjetničkim diskursima, ono što ih objedinjuje jeste izvorna, stvaralačka snaga koju uočavamo u svakom od izloženih djela, bilo da se radi o klasičnim slikarskim formama ili najsavremenijim vidovima umjetničkog izraza. U tom smislu i ova izložba, izraz je originalnih stvaralačkih i duhovnih vizija koje čine suštinu naše savremene umjetnosti“ zapisala je o ovim umjetnicima Žana Filipović.

Na pres konferenciji je govorio mr Nenad Šoškić, direktor Centra savremene umjetnosti Crne Gore i Žana Filipović, istoričarka umjetnosti.

VASJA GRABNER

"ŽIVOT U ETIKETAMA"

U četvrtak, 3. marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba slika slovenačkog umjetnika Vasje Grabnera pod nazivom „Život u etiketama“.
U četvrtak, 3. marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba slika slovenačkog umjetnika Vasje Grabnera pod nazivom „Život u etiketama“.

Vasja Grabner je rođen 1976. godine u Sloveniji. Studirao je slikarstvo i crtanje kod više inostranih i slovenačkih umjetnika, uključujući i poznatog portretistu Rudija Španzela. Učestvovao je u osnivanju i širenju međunarodnog projekta pod nazivom Art for Justice (Umjetnost za pravdu) koji se zalaže za ljudska prava i skreće pažnju na probleme manjina. U posljednje vrijeme njegovo slikarstvo je fokusirano na teme koje se tiču misaonih procesa, društvenih struktura i kulturnih barijera. 
U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala:“To neprekidno narušavanje identiteta kao i kritika savremene društvene stvarnosti koja je premrežena različitim vulgarnostima vidljivim u reklamama, sadržajima na internetu velike su teme slovenačkog slikara Vasje Grabnera u nizu slika s predstavama nagog ženskog tijela. Tijelo tu nema funkciju akta, nečeg lijepog i zavodljivog, već je simbol prolaznog i kon-fuzije, da upotrebim Deridin termin...“.

Izložbu, koja se mogla pogledati u galeriji „Centar“ mjesec dana koju je otvorila Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti.

NATALIJA VUJOŠEVIĆ

"EHO OBJEKAT"

U utorak, 1. marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba-instalacija u prostoru umjetnice Natalije Vujošević pod nazivom „Eho objekat“ iz serije „Priroda i društvo“.
                                                                                                                                                                                                                                    Natalija Vujošević je rođena 1976. godine u Titogradu, u Jugoslaviji. Učestvovala je na mnogim izložbama u inostranstvu, od kojih u skorije vrijeme: 2015 The Silver Lining, Contemporary Art From Liechtenstein And Other Microstates;  Collateral Event Of The 56th International Art Exhibition, La Biennale Di Venezia; 2015 Zig Zag, Škuc Gallery, Ljubljana, Slovenija; 2015 The Grass is Always Greener on the Other Side. A Kunstmuseum Liechtenstein;  2015 Playgrounds, Redline Gallery Denver, Colorado, USA. Njeni radovi su dva puta bili dio selekcije predstavljanja Crne Gore na Bijenalu u Veneciji (2005, 2011).

Instalacija „Eho objekat“ je rađena namjenski za prostor „Perjaničkog doma“ gdje je prostor galerije iskorišćen kao prostor za intervenciju, što je uobičajen dio prakse umjetnice. Instalacija je sastavljena od materijala na koje nailazimo svakodnevno u prolazu. Umjetnica svoj rad objašnjava kao ostatke tijela nekadašnjeg socijalističkog društva koji se i danas provlače, ako ne i čine osnovu prostora u javnim institucijama... To su tragovi konstrukcije društva koje je postojalo prije invazije varvara. Namjera umjetnice nije „da se stvori replika već da kroz proces kolažiranja ostataka nastane skica prostora, rekonstrukcija iskustva...“.

VESNA BOŠKOVIĆ

"SVE JE SATKANO OD SVJETLOSTI"

U četvrtak, 11. februara sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića otvorena je multimedijalna izložba radova crnogorske umjetnice Vesne Bošković pod nazivom „Sve je satkano od svjetlosti“.
                                                                                                                                                                                                   Vesna Bošković je diplomirala  na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju a zatim magistrirala na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za radove koje je izlagala u Crnoj Gori i u inostranstvu. Nagrada Crnogorske akademije nauka i umjetnosti krunisala je njena postignuća na polju likovne umjetnosti. Svoja teoretska i praktična znanja usavršavala je tokom dugogodišnjeg pedagoškog rada. Vesna Bošković je docent na predmetu Grafika na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju gdje ima svoju klasu studenata.

Posljednjih deset godina umjetnica se aktivno bavi enterijerom i u toj formi izražavanja otkriva prostor kao svojevrstan organizam. Misao velikog naučnika Nikole Tesle: „Sve je satkano od svjetlosti“ umjetnica doživljava i tumači iz aspekta ličnih spoznaja. Materija, kao određena gustina svjetlosti, koja je utkana u sve što postoji na ovom svijetu, potaknuta energijom i neprekidnim kretanjem i prelivanjem, jedne u drugu i u druga stanja stvara ritam savršene kompozicije koja objedinjuje život na zemlji u formi jednog bića.

Multimedijalnost izložbe ogleda se dijelom i u audio-vizuelnim sadržajima. Umjetničke forme predstavljaju opredmećene vibracije koje su sveprožimajuće poput sve-duha, vaz-duha, energije koja neprestalno pleše. Svjetlost, sferični oblici, staklene površine, golubovi u krletkama i talas koji izvire iz zida dio su umjetničke ikonografije na ovoj izložbi. Vibrantnost zvuka, svjetlosti, duha i daha pulsiraju ritmom stvarne prirode uma koji je dio kosmičkog sklada, kojem težimo.

Izložba u Dvorcu Petrovića se može pogledati u  narednih mjesec dana.

Na svečanosti otvaranja izložbe govoriće Petar Ćuković, istoričar umjetnosti, a izložbu će otvoriti mr Nenad Šoškić, direktor Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

VALERI WOLF GANG

"FRAGMENTI VREMENA I STVARNOSTI"

U utorak, 26. januara sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba video radova slovenačke umjetnice Valeri Volf Gang pod nazivom „Fragmenti vremena i stvarnosti“.
Valeri Volf Gang (Slovenija, 1990) je završila Školu za dizajn i fotografiju u Ljubljani a zatim diplomirala Digitalnu umjetnost i prakse sa fokusom na video film na Umjetničkoj školi Univerziteta Nova Gorica; nastavila je školovanje na magistarskim studijama Programa Umjetnost medija i prakse u video i savremenoj umjetnosti. Usavršavala je svoja teoretska i praktična znanja na FAMU Filmskoj akademiji u Pragu i Umjetničkoj akademiji ESAD u Portugalu. Aktivno je uključena u različite oblike umjetničke produkcije, festivalske nominacije i nagrade, video i filmske projekte, selekcije međunarodnih izložbi i umjetničke rezidencije.

Izložbu, koja se mogla pogledati u galeriji „Centar“ , otvorila je Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti.

VESKO GAGOVIĆ

"GEOMETRIJA"

U četvrtak, 19. novembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba slika Veska Gagovića pod nazivom „Geometrija“.
                                                                                                                                                                                                                            Vesko Gagović je rođen 1963. godine u Nikšiću. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1988. godine gdje je 1991. godine završio poslijediplomske studije slikarstva. Izlagao je samostalno u Sarajevu, Podgorici, Nikšiću, Beogradu, Budvi, Novom Sadu, Oslu, Igalu i Cetinju kao i na brojnim značajnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

U uvodnom tekstu kataloga izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: „Raniji radovi, prethodno apostrofirani imaju za cilj da naglase genezu u njegovom opusu sve do novih slika, nastalih u periodu 2013-15. pod nazivom „Geometrija“. To su kvadratni formati, vibrantni paterni op-artističke provenijencije. Mijenja se  koloristička skala, što je najeksplicitnija promjena, jer sada umjetnik ispituje potencijal boje... U novim radovima bitan je ritam kao sveukupna supstancionalna kategorija. Odnosi između materije, boje i forme predstavljaju logično i postupno izgrađivani sistem razrješavanja složenih problema plastičko-značenjskog korpusa likovne cjeline. To su i razlozi egzistencije samog čina slikanja. Slika biva lišena značenja u konvencionalnom smislu čime se upravo artikuliše čisto plastičko jezgro vizuelne situacije.“

Izložbu je otvorila Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti.

BRIGITA ANTONI

"INTRIGA"

U četvrtak, 29. oktobra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba digitalnih printova Brigite Antoni pod nazivom „Intriga“.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Brigita Antoni je rođena 1987. godine. Diplomirala je grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2010. godine.  Dobitnica je Nagrade za slobodan crtež na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i Nagrade za plakat „Osvajanje grada”  FIAT i Evropska noć istraživača - Podgorica 2010. Izlagala je na grupnim izložbama u Crnoj Gori, Italiji i Makedoniji a samostalno je izlagala u Herceg Novom.

U uvodnom tekstu kataloga izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: „Posmatrano kroz dugu povijest umjetnosti san je bio i biće i u savremenoj umjetničkoj praksi lajt motiv brojnih autora. Najeksplicitniji primjeri su Bošov „Vrt uživanja“, Dalijeva „Paranoja“, „Tajna i melanholija ulice“ Đorđa de Kirika. Frojd u „Tumačenju snova“ ističe da je san „kraljevski put u nesvjesno”. San kao polazište odgoneta se i u radovima Brigite Antoni. Ideja je bila, ističe, da se stanje svijesti koju određuje u ovom slučaju prošlost ne dešava kroz princip sjećanja, koja mogu biti iskonstruisana, već kroz nesvjesne intimne snove koji oživljavaju prošlost u sadašnjosti. Naziv izložbe je „Intriga“ koja u našem jeziku označava smutnju, spletku, dramski zaplet. Međutim, za umjetnicu ova riječ je „iracionalno stanje svijesti” u kojima se različito prelamaju situacije i događaji i to vrlo kriptično. Više nego jasnoći njeni radovi teže očitovanju svoje biti. Umjetnica kao da namjerno zameće tragove smisla koji, prelomljeni kroz sopstveno iskustvo gledaoca, jesu izazov kontemplaciji. U gradnji digitalnih crteža prvo su nastajale linijske crno- bijele skice koje je kasnije „punila” različitim teksturama da bi označila mjesto intrige – iracionalnog stanja svijesti i potom ih pretvarala u digitalni oblik.“

Postavka u galeriji „Centar“ se može pogledati do 17. novembra.

ANICA VUČETIĆ

"DUGO PUTOVANJE"

U utorak, 27. oktobra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba video ambijenata pod nazivom „Dugo putovanje” vizuelne umjetnice Anice Vučetić.
                                                                                                                                                                                                                                      Kustoskinja izložbe „Dugo putovanje“, koja je svojevrstan presjek video opusa nastalih u prethodnih petnaest godina, je istoričarka umjetnosti Tatjana Orbović.

Anica Vučetić je diplomirala i magistrirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Prisutna je na umjetničkoj sceni još od kraja 80-ih godina 20. vijeka i jedna je od rijetkih i specifičnih protagonistkinja na polju video instalacija u Srbiji. Funkcioniše u domenu proširenih medija-od kinetičkih objekata do video-ambijenata, koji krajem 90-ih godina postaju njen glavni izraz. Ima status slobodnog umjetnika od 1986. Član je Umetničke zadruge „Treći Beograd“. Samostalno je izlagala u Beogradu, Sarajevu, Čačku, Vršcu, Novom Sadu, Požegi, Raškoj, Mariboru, Muzeju savremene umjetnosti Univerziteta u Sao Paolu (1995), Muzeju Ludwig Forum za internacionalnu umjetnost u Ahenu (1999, 2001), Galeriji „23 u 10“ Kubanskog istituta za umjetnost i kinematografsku industriju u Havani (2002), Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci (2010), Salonu MSU u Beogradu (1997, 2013). Izlagala je na više od sto grupnih izložbi u zemlji i svijetu. Dobitnica je nagrada Memorijal Nadežde Petrović u Čačku - Nagrada Memorijala i Nagrada publike (2005), Grand Prix na 9. Međunarodnom bijenalu umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu (2008), Politikina nagrada (2009).

U uvodnom tekstu kataloga istoričarka umjetnosti Tatjana Orbović je, između ostalog, zapisala: „Fokus u njenim radovima nalazi se u njihovim senzornim kvalitetima i fenomenološkom doživljaju koji nameće posmatraču, u balansiranju zavodljive forme i svedenog i zagonetnog sadržaja. Spajajući senzibilno sa tehnološkim, Aničini radovi predstavljaju i specifičan oblik „ženskog pisma” na ovim prostorima, kroz elegantne i poetične ambijentalno-tehnološke celine u kojima izvodi svoje video-performanse“.
Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Postavka u Perjaničkom domu se mogla pogledati do 10. novembra.

TIJANA VUJOVIĆ

"SUMMER BLUES"

U četvrtak, 8. oktobra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba „Summer Blues” umjetnice Tijane Vujović. Na izložbi će biti prikazane slike na kojima dominiraju portreti djece.
                                                                                                                                                                                                                                         Tijana Vujović je rođena 1986.godine u Podgorici. Završila je studije slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, u klasi prof. Rajka Todorovića Todora. Članica je ULUCG-a od 2010. godine. Izlagala je na više grupnih izložbi od 2008. godine. Dobitnica je Nagrade za sliku, FLU Cetinje (2009) i Nagrade za sliku, Ekonomski fakultet, Podgorica (2010).

U uvodnom tekstu kataloga istoričarka umjetnosti Ljiljana Karadžić je, između ostalog, zapisala: „U eskapističkom traganju za pastoralnim svijetovima i skoro dječije priželjkivanim avanturama, Tijana Vujović slika portrete djece kao metafore izgubljene nevinosti i bezbrižnosti. Stavljajući portret djeteta u fokus svojih umjetničkih interesovanja, uz dobro balansiranje sa izvjesnim rizikom skliznuća u zonu motivski anahronog, patetičnog i sentimentalnog, umjetnica stvara kultivisane, atmosferične slike koje posjeduju neku vrstu zaštitnih filtera...  Kao predložak za portrete umjetnica koristi anonimne fotografije djece, pronađene i odabrane u digitalnoj ikonosferi. Lica i mala tijela bivaju izmještena iz prvobitnih okruženja i „smještena“ na pažljivo aranžirane i slikane pozadine koje likovima djece daju posve drugačija značenja. Bezvremeno statične figure koje su istovremeno prisutne i bestjelesne, krhke i snažane, introvertne i hipnotički zagledane u posmatrača, pobuđuje oprečna osjećanja nelagode i simpatije”.

Izložbu u galeriji „Perjanički dom“ otvorila je kustoskinja izložbe Ljiljana Karadžić.
Postavka se mogla pogledati do 21. oktobra.

VLADIMIR PERIĆ I MILICA STOJANOVIĆ

"DIGITALNI MUTANTI"

U srijedu, 23. septembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ biće otvorena izložba fotografija pod nazivom „Digitalni mutanti“ umjetničkog tandema iz Beograda Vladimira Perića i Milice Stojanov.
Vladimir Perić je multimedijalni umjetnik, prisutan na sceni savremenog stvaralaštva gotovo tri decenije. Izlagao je pod pseudonimom Talent od 1986. do 1996. i kao osnivač i član umjetničke grupe Talent Factory od 1996. do 2006. nakon čega je počeo projekat Muzej djetinjstva koji bi formalno trebalo da se završi 2016. godine. Izlagao je na više od šezdeset samostalnih izložbi i na više od dvije stotine grupnih izložbi u domaćem i međunarodnom kontekstu. Primio je i neka od najznačajnijih priznanja za djelovanje u vizulenoj umjetnosti, poput Politikine nagrade iz fonda Vladislav Ribnikar (2006) za izložbu Made in Yugoslavia u beogradskoj galeriji „Haos” ili učešća na 55. bijenalu u Veneciji (2013) u okviru izložbe Nema ničega između nas u nacionalnom paviljonu Srbije. Istoričarka umjetnosti Milica Stojanov se bavi istraživanjem i pisanjem u oblasti kolekcionarstva, muzejskih praksi i savremenog umjetničkog stvaralaštva. Sa Perićem je zajednički rad počela kroz projekat Muzeja djetinjstva a od 2013. nastupaju kao tandem stvarajući i izlažući zajedničke vizuelne i pisane cjeline u različitim umjetničkim medijima.

U uvodnom tekstu kataloga istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: „Uporišta za poetiku Vladimira Perića i Milice Stojanov kao da se čitaju u stavu Džeromija Rifkina „Ko kontroliše gene, taj kontroliše 21.vijek.” Radovi se uslovno mogu podijeliti na dvije grupe, jednu čiji ikonografski sloj čine životinje i to: gušter, kornjača, jelenak, zmija, morska zvijezda i drugu, s motivom genetički modifikovanog kukuruza. Razlike, mutacije i modifikacije otvaraju značenja koja su polivalentna, ali i klizajuća, nepostojana, ezoterična. Jak psihološki naboj sljedeća su uvezujuća ovojnica Digitalnih mutanata. Ekspresivnost prizora najeksplicitnija je na fotografijama životinja, dok su neke fotografije kukuruza lišene ovog naboja i prije su tanane, lirske, treperave, što je postignuto majstorskom upotrebom svijetla, odnosno skenera. Mijenja se svjetlost, obojenost, tekstura, oblik, ali sadržaj je memorisanje, iluzija, odnosi, uzročnost, relacije, identitet, mutacije.“

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorila Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti.
Postavka se mogla pogledati do 22. oktobra.

IVANKA VANA PRELEVIĆ

"U SNU SAN"

U petak, 18. septembra sa početkom u 21 čas u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ biće otvorena izložba „U snu san” umjetnice Ivanke Vane Prelević.
                                                                                                                                                                                                                                    Na izložbi su prikazane ambijentalne instalacije i objekti nastali u posljednje dvije godine. Ivanka Vana Prelević je rođena 1965. godine u Podgorici. Diplomirala je 1990. i magistrirala 1995. na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na odsjeku vajarstva, u klasi prof. Miodraga Živkovića. Na istom fakultetu magistrirala je 2006. na odsjeku scenografije u klasi prof. Geroslava Zarića. Član je ULUCG-a od 1992. Stalno je zaposlena u Crnogorskom narodnom pozorištu kao vajar od 1995. Do sada je imala 16 samostalnih izložbi (Beograd, Podgorica, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Nikšić, Pariz, Budva, Cetinje). Učestvovala je brojnim selektiranim izložbama u zemlji i inostranstvu (Belgija, Ukrajina, Slovenija, Rusija, Hrv atska, Kanada, Belgija, Austrija, Italija, Bugarska...). Dobitnica je više nagrada: Podgorički likovni salon (1995, 2002, 2004); Zimski salon u Herceg Novom (1996, 2002); Pivo Karamatijević (2006); Nagrada Centra savremene umjetnosti Crne Gore (2012); Prva nagrada za intermedije na 12. Međunarodnom bijenalu umetnosti Minijature u Gornjem Milanovcu (2014); Grand Prix Crnogorskog likovnog salona „13. novembar” na Cetinju (2014).

U uvodnom tekstu kataloga istoričar umjetnosti Ljubiša Simović je, između ostalog, zapisao: „Ovde se susreće lirska ženska priroda, krhka i ranjiva, tiha, a raspevana sa epskim, dramatičnim mitološkim i bučnim harmonijskim sklopom. Ako je ekologija otvorenog polja u nedovoljno s(a)vesnom društvu bila u središtu njene angažovane, a tihe prirode, onda je to polje ospoljilo samu bit egzistencije jedne žene u jednom, ne tako blagonaklonom istorijskom, tradicijskom i savremenom svetu. Aktuelni umetnički ciklus Ivanke Vane Prelević je kontinuirano angažovan i ponovo ekološki, ali ovoga puta se radi o ekologiji duhovnih i duševnih napora da umetnik lekovito deluje u ne tako dobronamernom i benignom okruženju”.

Izložbu u galeriji „Perjanički dom“otvorila je kustoskinja izložbe Ljiljana Karadžić.
Postavka se mogla pogledati do 7. oktobra.

BRANISLAV BANE SEKULIĆ

"MEDITERAN I"

U četvrtak, 3. septembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba slika akademskog slikara profesora Branislava Bana Sekulića pod nazivom „Mediteran I“.
                                                                                                                                                                      
Branislav Bane Sekulić je rođen 1952. godine u Prokuplju. Završio je Fakultet likovnih umjetnosti u Beogradu, 1978. godine, odsjek slikarstva, u klasi profesora Milana Kečića,  gdje je i magistrirao 1980, u klasi profesora  Aleksandra Lukovića. Od 1981-1984. godine radi u Domu omladine „Budo Tomović“ u Titogradu, kao urednik likovnog programa. Pored vođenja galerije osnovao je Školu likovnog vaspitanja u Domu omladine.  Redovni  je profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, na predmetu slikarstvo. Bio je  potpredsjednik ULUCG-a, od 1995 -2001. godine i dekan Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju. Pripadao je grupi „Generacija 9“. Živi i stvara u Podgorici. Izlagao je samostalno u Beogradu, Podgorici, Herceg Novom, Budvi, Splitu, Zagrebu i Rijeci. Učestvovao je na preko stotinu kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada: 1997-Nagrada ULUCG-a za najbolju izložbu u protekloj godini; 1995-Nagrada „Milunović, Stijović, Lubarda“ na Tradicionalnoj  izložbi ULUCG-a; 1980-Nagrada Oslobođenja Titograda „19. decembar"; 1979-Nagrada Univerziteta umjetnosti, Beograd; 1978-Oktobarska nagrada grada Beograda za mlade, Beograd.

U uvodnom tekstu kataloga istoričarka umjetnosti Maja Dedić je, između ostalog, zapisala: „Njegove nove slike iz ciklusa „Mediteran I” čudesni su pejzaži viđeni okom umjetnika posebne imaginacije. Rađeni u tehnici gvaš na papiru i ulje na platnu, predstavljaju zaokruženu, cjelovitu vizuelnu predstavu o mediteranskom predjelu i crnogorskom pejzažu i čine  logičan nastavak prethodnog ciklusa Mediteran. Treperavi svijet  pejzaža, njihova ljepota, Boka, slan i modar miris mora, neobično  rastinje,  mediteranska toplina, Bjelopavlići, ljubav prema zavičaju, prožeti nadrealnim i metafizičkim doživljajem prirode, pomiješani sa dubokom imaginacijom i umjetnikovim sjećanjem na njih, čine tematsku odrednicu i polazište njegovih najnovijih radova.“

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorila je Maja Dedić, istoričarka umjetnosti.

DEJAN BATRIĆEVIĆ

"U ODAJU NA MEKU JATAKU - TURCIZAM/SIMBIOZA JEZIKA"

U četvrtak, 9. jula sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba ilustracija grafičkog dizajnera Dejana Batrićevića pod naslovom „U odaju na meku jataku - turcizam / simbioza jezika“.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Dejan Batrićević je rođen 1990. godine. Završio je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju (osnovne studije) 2012. godine a iste godine studijski je boravio na Akademiji umetnosti u Novom  Sadu. Bio je na specijalističkim studijama na Güzel Sanatlar Fakültesi u Samsunu, Тurska 2013–2014.  Važnije grupne izložbe: 2014. Amsterdam, Muzej „Mediamatic”; 2014. Samsun, Galerija „Yeşilyurt”; 2013. Beč, Muzej „Leopold”; 2012. Beograd, Kulturni Centar „Grad”; 2009. Cetinje, Plavi Dvorac. Dobitnik je sljedećih nagrada: 2013. Mladi kreativni umjetnik, Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica; 2013. I mjesto za najbolji logotip, Američka ambasada, Podgorica; 2013. Nagrada za najbolje u grafičkom oblikovanju časopisa, Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje; 2010. finalista Internacionalnog konkursa plakata „Skopje poster”, Skoplje. Učestvovao je u radu više radionica.

Na otvaranju izložbe govorila je Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti i Boban Batrićević, istoričar.

NEMANJA GOLIJANIN

"IZLOŽBA SLIKA I CRTEŽA"

U četvrtak, 11. juna sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba slika i crteža Nemanje Golijanina.
                                                                                                                                                                                                                                         Nemanja Golijanin je rođen 1983. godine u Mostaru, BiH. Diplomirao je 2011. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na smjeru slikarstvo, u klasi prof. Anđelke Bojović. Učesnik je akcije „Karakterom protiv nasilja“ Ministarstva za omladinu i sport, kroz  oslikavanje murala u Beogradu. Izlagao je na više kolektivnih izložbi kao i na dvije samostalne izložbe. Dobitnik je nagrade Međunarodne škole slikarstva, crteža i skulpture u Umbriji, Italija 2009. godine.

U uvodnom tekstu kataloga izložbe istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: “U smišljanju relacija između znakova Nemanje  Golijanina odgoneta se ambivalencija, promjenjivost, podložnost revizijama i različitim čitanjima intimnih prizora. Uporišta njegovog strategijskog i oblikovnog postupka nalaze se u pop artu, pop kulturi kao polju komunikacije, a zatim i kao kritika konzumacije trivijalnog, koja kao da je zaogrnuta velikim plaštom i koja tek tu i tamo prosijava iz ikonsfere radova, koji nijesu lišeni ni stripovskih rješenja.“

Izložbu je otvorila Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti.

MARIO SKIFANO

"DANI REPUBLIKE ITALIJE"

Povodom proslave Dana Republike Italije, 2. juna, u Dvorcu Petrovića na Kruševcu predstavljena 71 slika Marija Skifana, jednog od najznačajnijih evropskih umjetnika pop-arta koji je od šezdesetih do sredine devedesetih godina napravio djela koja su ga za života učinila bogatim.
                                                                                                                                                                                             Izbor i postavku uradio je Ermeneđildo Frioni, dugogodišnji najbliži prijatelj čuvenog i po mnogim detaljima kontroverznog umjetnika, koji se, pored slikarstva, bavio i filmom, literaturom i fotografijom. Frioni je bio jedna od rijetkih osoba bliskih sa Skifanom (Mario Schifano, 1934-1998), čija djela kako vrijeme protiče dobijaju na vrijednosti i imaju sve više poklonika, pa je u posljednje tri godine preko najznačajnijih aukcijskih kuća prodato više slika za iznose veće od 200.000 eura. Novi vlasnik "Propagande", jednog od ranijih radova Skifana, za ovo djelo je izdvojio 440 hiljada eura. S druge strane, zahvaljujući Frioniju javnost širom svijeta ima mogućnost da pogleda odabrana djela iz fundusa zadužbine ovog slikara.

ZAKE PRELVUKAJ

"IZLOŽBA SLIKA I VIDEO RADOVA"

U srijedu, 13. maja sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba slika i video radova umjetnice sa Kosova Zake Prelvukaj.
                                                                                                                                                                                                                                         Zake Prelvukaj je diplomirala 1990. godine na Fakultetu umjetnosti u Prištini, odsjek slikarstvo u klasi profesora Nusreta Salihamixhiqia. 1997. godine magistrira u klasi profesora Muslima Muliqia. Od 1993. godine radi kao redovni profesor  na Fakultetu umjetnosti u Prištini. Zake Prelvukaj je angažovana i kao likovni kritičar a piše i autorske tekstove o umjetnosti. Neke od njenih izložbi su održane na otvorenom, na velikim površinama. Bavi se i public art-om a kreirala je veliki broj murala. Dobitnica je više nagrada a imala je 27 samostalnih i brojne kolektivne izložbi u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Prištini, Kosovo.

U uvodnom tekstu kataloga istoričarka umjetnosti mr Anastazija Miranović je, između ostalog, zapisala: „U svom umjetničkom izražaju, Zake Prelvukaj nas kreće širokom amplitudom paralelnih sadašnjosti, kojima se samo naizgled poigrava, zapravo, koje razobličava, kojim poručuje, koje podsjećaju i opominju ... Transmiter svih tih prožimajućih/istovremenih promišljanja/tranzicija je njeno sopstveno tijelo, kao medijum, kao četkica, kao odašiljač/primalac poruka, kao egzekute(o)r činjenja i činova na pozornici života“.

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorila je mr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka.

KRSTO ANDRIJAŠEVIĆ

"LICE OGLEDALO"

U utorak, 10.marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića na Kruševcu otvorena je retrospektivna izložba crnogorskog umjetnika Krsta Andrijaševića pod nazivom „Lice Ogledalo“.
                                                                                                                                                                                                                                         Retrospektiva „Lice Ogledalo” pruža uvid u cjelokupan opus Krsta Andrijaševića, jednog od najznačajnijih crnogorskih umjetnika. Na izložbi su predstavljene skulpture, crteži i slike a biće prikazani i dokumentarni filmovi o umjetniku u produkciji Javnog servisa RTCG i produkcijske kuće „Vjeverica”.

Andrijaševićev opus je jedan od najuzbudljivijih i najdirljivijih u crnogorskoj umjetnosti. Stavljajući u fokus svojih interesovanja čovjeka, umjetnik ne teži sferama reprezentativnosti, već su njegovi radovi, bilo da je riječ o skulpturama, slikama ili crtežima, usmjereni ka buđenju najdubljih emocija sa prigušenim dramskim fonom. Skulpture, rađene uglavnom u drvetu, vanrednih likovnih vrijednosti, izraz su poetike koju umjetnik kontinuirano decenijama gradi na koncepcijskim izvorima koji svoje uporište imaju u arhetipskim obrascima. Izbor drveta kao materijala nije samo Andrijaševićev senzibilni odgovor izazovu materije, već tu postoji neka trajnija i temeljnija, čak iskonska veza. Drvo postaje ekvivalent čovjekovog pratijela i praduše, podložno dakako, trošnosti i konačnom fizičkom kraju. Umjetnikova visoka vajarska kultura se ispoljava u najvišem stepenu baš onda kada se njeni elementi prividno, ili spolja, svode na minimum, tj. kvantitativno smanjenje biva jednako kvalitativnom povećanju. Andrijašević suvereno vlada i crtežom kao likovnom disciplinom. Možda nam njegov crtež, na momente, izrazitije svjedoči o potresno osjećajnom svijetu umjetnikovih razgovora sa sobom. Čini se čak, da su crteži i slike, u Andrijaševićevom slučaju, značajna dopuna za razumijevanje njegove ukupne poetike, kako je primijetio istoričar umjetnosti Dragan Radovanović.

Krsto Andrijašević je rođen 1948. godine u Balosavama kod Vilusa. Osnovnu školu završio je na Vilusima, a gimnaziju u Nikšiću. Završio je Pe¬dagošku akademiju u Nikšiću, likovni odsjek i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi vajara Jovana Kratohvila. Živi i radi u Nikšiću. Izlagao je na samostalnim izložbama u Podgorici (Titogradu), Nikšiću, Danilovgradu, Tivtu, Bijelom Polju, Pljevljima, Bariju i Parizu kao  i na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade za skulpturu ,,Risto Stijović’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a četiri puta (1989, 1998, 2010 i 2014.) kao i Nagrade za crtež ,,Milo Milunović’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a (1994) i Nagrade za skulpturu ,,Drago Đurović’’ Umjetničke kolonija Danilovgrad (2010).


Izložbu u Dvorcu Petrovića otvorila je kustoskinja izložbe Ljiljana Karadžić, istoričarka umjetnosti.

VIŠE UMJETNIKA

"POGLED/GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE I PLAKATA"

U srijedu, 4. marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba grafičkog dizajna pod nazivom „Pogled/grafičko oblikovanje knjige i plakata“.
                                                                                                                                                                                                                                         Na izložbi će biti predstavljeni radovi - rješenja grafičkog oblikovanja knjige i plakata 23 crnogorska grafička dizajnera.

U uvodnom tekstu kataloga istoričarka umjetnosti Nataša Nikčević je, između ostalog, zapisala: „Različiti modaliteti i diskursi crnogorskih dizajnera u grafičkom oblikovanju knjige i plakata koji su samo dio grafičkog dizajna (namjerno su izostavljeni plakati ideološke konotacije) prezentovani na izložbi Pogled otvaraju pitanja šta je i kakva je uloga grafičkog dizajna danas u Crnoj Gori. Sve veći broj angažmana dizajnera i u izradi vizuelnog identiteta, logotipa je ono što podvlači ulogu dizajna sada u Crnoj Gori čime se uvezujemo sa kretanjima, značenjem i ulogom dizajna u svijetu“.

Sponzor izložbe je DPC-Podgorica.

Izložbu u galeriji „Centar“ otvorila je autorka izložbe Nataša Nikčević, istoričarka umjetnosti.